Wekelijkse inspiratie

Hoe leef ik in vrede?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 8 september 2019

 

Ieder mens wil in vrede leven en dat is meer dan afwezigheid van oorlog, maar hoe doe je dat? De uitspraak uit de wekelijkse inspiratie van vorige week ‘‘mooie dingen zeg je over elkaar, moeilijke dingen bespreek je met elkaar’’ biedt kansen om elkaar te hervinden en op die manier een liefdevolle gezindheid in de samenleving te brengen. Verbinden met anderen kan je ook behoeden voor eenzaamheid. Het is een krachtige kwaliteit van ons om hieraan bij te dragen.

Hoe hervind je jezelf? Innerlijke verbondenheid voelen is niet zo eenvoudig. Er wordt nogal eens gezegd dat je in goed gezelschap bent met jezelf. Maar blijkbaar ben je jezelf weleens kwijt. Waar verbind je je dan weer aan? Hervinden is kennelijk levenskunst. Het vraagt zelfinzicht, tijd en ruimte. Het besef dat je er bent en dat je sowieso deel van deze wereld bent, net als ieder ander, kan een begin zijn.

En hoe houden we oog voor degene bij wie dit niet altijd lukt? Je kunt je soms heel eenzaam voelen in jouw zoektocht, ondanks een warme en begripvolle omgeving. Eenzaamheid is een teer onderwerp. Het gevoel van eenzaamheid verdwijnt niet zomaar door je ‘weer open te stellen’ en dat ‘dan vervolgens alles goed komt’. Soms lijkt het niet goed mogelijk om die verbinding te voelen. Dat is pijnlijk en geeft een gevoel van tekortschieten. Aandacht voor de pijn die er is en die niet zomaar weg is, kan helpen.

Je kan soms zo verlangen naar schoonheid en de troostende werking ervan. De schoonheid die zich voordoet in de natuur en zich ‘als in een flits’ aan je openbaart. De schoonheid die je bewust opzoekt door te kijken naar onbevangen kinderspel. De schoonheid van het gerimpelde gelaat van iemand die veel vertrouwen in jou stelt. De schoonheid van een simpel gebaar van verbondenheid door het ontvangen of schrijven van een liefdevol berichtje. 

Het is de troostende werking van deze uitingen, die een begin van diep vertrouwen in het leven zelf kan geven. Het is kunst en kunde om in het alledaagse leven dit mooi te doen en waar te maken.

De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind, schreef Henriëtte Roland Holst tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. Schoonheid en troost zijn van die ‘zachte krachten’. En de toevoeging ‘in het eind’ duidt al aan dat het volharding vraagt, om ervoor te zorgen dat die zachte krachten ‘zeker’ zullen winnen!


De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren vanbinnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen

(…)

Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

- Henriëtte Roland Holst

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap