Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

Burgemeester Femke Halsema (links) op de Dam bij de wake voor de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka © ANP

Hoe schep jij een nieuwe wereld?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 28 april 2019

Op paasmorgen luisterde ik naar het indrukwekkende Lied van Ruth van Stef Bos. De laatste coupletten luiden:

 

Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart

My deel is jou deel
My brood is jou brood
Jou lewe is my lewe
Jou dood is my dood

En wanneer die donker kom
En jou mense my ontwyk
Sal ek my liefde gee
Totdat die haat verdwyn

Want jou huis is my huis
Jou angs is my angs
Jou stilte my stilte
Jou land is my land

Op dezelfde dag vonden de verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka plaats. Wanneer een aantal mensen een samenleving zo ontwricht, is het essentieel een verbindend geluid te laten klinken. Verbinden kost misschien veel energie en tijd, maar leidt uiteindelijk tot een vreedzame samenleving. Wil ik mijn energie en tijd nog geven aan het creëren van een nieuwe wereld?

Mens én medemens

Waarom zegt Ruth deze woorden? Ze klinken misschien een beetje volgzaam. Het gaat echter over het herkennen van de weg die naar een thuis leidt. Een oerverlangen dat al duizenden jaren oud is: het verlangen naar vrijheid en vrede. Want ‘my brood is jou brood’. En ‘jou lewe is my lewe’. Vanuit een levensinstelling: ik ben mens en medemens, net als die andere ander. En om te zorgen dat de wereld nu en in de toekomst leefbaar is, werken wij samen. Ik geloof erin dat het op een wijze kan waarop we allemaal gelukkig worden. Eén wereld of geen wereld.

Afspraak met het leven

We kennen allemaal het gevoel dat we trots zijn op ons eigen land of op onze eigen werkkring op momenten dat het goed gaat. Of ons zorgen maken als dat niet zo is. Dan is het van belang dat mensen iets inbrengen wat meebouwt aan een betere wereld. Samen willen wij een religieuze cultuur hoog houden, een cultuur van verbinden en verbonden-zijn, over lands- en geloofsgrenzen heen. Verbonden met het Al en met eenieder. Dit vraagt om mensen met een roeping, om mensen die een afspraak met het leven hebben.

Als mensen verontrust zijn over toenemende corruptie in de samenleving, komen zíj met hun betrouwbaarheid. Als mensen bezorgd zijn over toenemende verdeeldheid, komen zíj met hun verbondenheid. Als mensen vinden dat de samenleving verkild en haatdragend is, komen zíj met hun warmte en hun liefde. Feiten worden niet ontkend, er worden antwoorden gezocht die bijdragen aan echt samenleven. Zo zijn zij medeschepper van een nieuwe wereld, hoe moeilijk dat soms ook is.

Niemand buitensluiten

Op 4 mei is het Apostolisch Genootschap uitgenodigd in de Nieuwe Kerk op de Dam om de mensen te herdenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ons leven is te kort om hiervoor te danken. Dat vrijheid van de één onvrijheid van de ander kan zijn, vraagt van ons een voortdurend bewustzijn. Niemand wil worden buitengesloten. Omdat elk mens gevoelig is voor liefde, wil ik dat een leven lang geven. Vrijheid en liefde zijn onlosmakelijk verbonden. Samen ontsteken we een liefdevol bevrijdingsvuur dat nimmer mag doven.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap