Ik mis je, en daarom is de reden

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 7 februari 2021

Wat is het toch leuk om een kaart, pakje of brief te ontvangen. Met een kaartje kun je laten voelen: ik hou van jou en hoop je snel weer te zien! Op een kaart las ik dit gedichtje:  
 

wij missen jou.jpg
 

Elkaar missen 
Hoe erg je elkaar kunt missen en wat voor gevoel dat geeft, hoor je in een verhaaltje van Toon Tellegen over de eekhoorn en de mier: apgen/missen. Iemand missen zegt iets over wat je voor elkaar betekent en wat je met elkaar hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld spannende avonturen die je samen hebt beleefd, leuke gesprekken die je samen hebt gevoerd. Misschien heb je wel afgesproken dat je best friends forever zult zijn! Het kan ook zijn dat je ruzie hebt gehad met je allerbeste vriend en het daarna gelukkig weer hebt goedgemaakt. En soms weet je niet precies waarom je graag bij elkaar wilt zijn, maar je voelt het wel. Ken jij dat vreemde, nare gevoel ook van iemand missen? Wat kun je daaraan doen?  
 
Zoals jij is er niet één 
Ooit begon het allemaal op de dag dat je geboren werd. Vergis je niet, je bent een wonder! Met jouw armen, benen, de manier waarop je beweegt, met alles. Zoals jij is er niet één. Ja, je bent een wonder. Net zoals je vriendjes en vriendinnetjes dat ook zijn. En een wonder blijf je je leven lang. Dus voor de wat ouderen geldt precies hetzelfde.  
 
Voluit mens zijn 
En dan ben je er … en wat doe je nu? Geef van je talenten en mogelijkheden. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats je diploma’s behalen of zo. Maar geef iets van jezelf, en vertrouw erop dat dit goed en belangrijk is. Mens-zijn betekent dat je kunt ontroeren, dat jij op jouw unieke wijze iets van je leven kunt maken, dat je liefde kunt geven aan iemand die het op dat moment nodig heeft. Geef van wie jij bent, want je bent mooi! Je bent bestemd om te stralen1, voluit mens te zijn.  
 
Lichtpuntjes zien 
Dat is niet altijd zo makkelijk. Soms zie je het helemaal niet meer zitten en kom je met je boosheid in plaats van met je liefde. In deze tijd wordt onze vrijheid, die we eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwden, behoorlijk ingeperkt. Natuurlijk is dat nu vereist, maar fijn is het niet. Wat is er dan voor nodig om een lichtpunt te zien of te zijn in deze lastige situatie? Tijdens de inhuldiging van president Biden van de VS sprak Amanda Gorman, 22 jaar, met een bijzonder gedicht niet alleen de aanwezigen in Washington nieuwe moed in, maar alle mensen in de hele wereld. Het gedicht eindigt met de krachtige regels:  
 

Als de dag aanbreekt, stappen we uit de schaduw, 
in vuur en vlam en onbevreesd 
De nieuwe dageraad bloeit als we hem bevrijden 
Want er is altijd licht, 
als we maar de moed hebben het te zien 
als we maar de moed hebben het te zijn
2

Moedig opnieuw beginnen 
Wordt van moed en vertrouwen de wereld niet een stukje mooier? Moed doet het kind in ons zeggen: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” Vertrouwen groeit, als we het blijken te kunnen. Of, als we vallen, we dan opgevangen worden en opnieuw kunnen beginnen.


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 
 
 
 
 
 
image8fnan.png