Wekelijkse inspiratie

Ik werk aan een betere wereld

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 29 september 2019

‘Heb je ooit gehoord van het Land van Kokanje? In dit mythische oord, ook bekend als Luilekkerland, groeien de pannenkoeken aan de bomen en vliegen de gebraden ganzen je zomaar in de mond. Dit land ontsproot aan de verbeelding van arme mensen in de middeleeuwen en wordt bezongen in de Carmina Burana. Als je een middeleeuwer met een tijdmachine naar 2019 zou halen en meenemen naar een supermarkt, zou die zich ongetwijfeld in het Land van Kokanje wanen. Eindeloze rekken vol heerlijke etenswaren uit alle uithoeken van de wereld, vers gehouden in wonderlijke koelruimtes, luchtdichte blikken en kunststof! Goed, het eten is niet helemaal gratis en de gebraden ganzen moet je nog altijd zelf in je mond stoppen, maar in de ogen van onze tijdreiziger is het geld dat we voor al dat lekkers neerleggen, bespottelijk weinig.’

Een stevig tandje bijzetten

Als er een taart te verdelen is onder de wereldbevolking, dan is deze sinds 1800 al meerdere keren verdubbeld in omvang. Dat betekent dat er steeds meer taart is om te verdelen en dat de stukken voor iedereen groter zijn geworden. In 1993 leefde nog een derde van de wereldbevolking onder de extreme armoedegrens van minder dan twee dollar per dag. En dat aantal lijkt nu onder de 10% gedaald. ‘Een van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties is om de extreme armoede tegen 2030 helemaal uit te roeien. Dat kan, als we een stevig tandje bijzetten. Onze generatie bezit een gouden kans om een gesel die de mensheid al sinds haar geboorte plaagt, voorgoed uit te roeien. Daar kan elk van ons aan bijdragen. Waar wachten we nog op?’


De uitspraak één wereld of geen wereld wordt steeds actueler en prangender. Je zou het als verlammend kunnen ervaren, wanneer anderen niet datgene doen waarvan jij denkt dat het dringend nodig is. Maar gelukkig is onze levensfilosofie dat het telkens bij jezelf begint. Wat kan ik doen om de wereld leefbaarder, beter te maken? En vervolgens dan daarover met anderen in gesprek gaan, opdat we hopelijk de goede keuzes maken en elkaar stimuleren en versterken in onze solitaire en solidaire bijdrage.

Alert op gerechtigheid

Solidariteit roept op om je gedrag af te stemmen op het grote geheel: verantwoordelijkheid nemen voor je plaats in de wereld, ervoor zorgen dat je niet méér neemt dan je toekomt en aanvullen wat nodig is. Want wat heb je uitsluitend aan jezelf te danken? Solidariteit die zich wereldwijd uitstrekt, sluit niemand uit en omvat ook toekomstige generaties. Ben ik bereid de consequenties ervan te dragen?


En waarom zou het alleen lukken met armoedebestrijding en niet ook met andere VN-doelen, zodat iedereen in 2030 mogelijk in vrede en gerechtigheid kan leven? Vrede en gerechtigheid. Soms wordt ons onrecht aangedaan of doen wij dit anderen aan. Op wereldschaal worden we het ons pijnlijk bewust, maar in onze directe omgeving dienen we er ook voortdurend alert op te zijn.

We zijn elkaar gegeven

Feitelijk begint het met een gevoel van onvrede over onrecht. Als we iets willen doen, bijvoorbeeld de millenniumdoelstelling halen, moeten we samen, maar ook ieder voor zich radicaal andere keuzes maken. Keuzes die gebaseerd en geïnspireerd zijn op waarden als verbondenheid en compassie. Vanuit een besef dat de wereld niet om jou en jouw dierbaren alleen draait. Kiezen voor deze waarden leidt tot eerlijker verdeling, meer tolerantie en biedt een kans op duurzame vrede. En waarom kies je voor deze waarden? Omdat je bestaan en dat van je naaste zijn geworteld in de schepping zelf en we elkaar zijn gegeven. Wanneer je elk mens als gelijkwaardig ziet, voel je verbondenheid en neem je verantwoordelijkheid voor een menswaardige wereld.

Jongeren en ouderen zullen samen naar oplossingen blijven zoeken. Ouderen met hun ervaring, jongeren met hun creativiteit en hun passie. We mogen niet opgeven. We zijn samen aan zet. Geraakt door het wonder van het leven, geraakt door de mensen, gaan we vormgeven aan onze verantwoordelijkheid: maak wat je raakt!

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap