Wekelijkse inspiratie

Ik zou mijn armen om de wereld willen slaan

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 3 november 2019

Het volgende lied neemt ons prachtig mee van het kind dat we zijn of waren, naar de mens die we zijn of worden.

Wat spreekt mij aan
in het spelend, lachend, dartelend kind?
Wat spreekt mij aan,
als ik in de ogen van een mens
beminnelijkheid en wijsheid vind?

Wat leeft in hen, wat zingt en vraagt?
Wat woelt in hen, creëert en draagt?

Ik zoek geen antwoord: ik ervaar
dat zich een wondere levenskracht
aan mij betoont als liefdemacht,
die het al doorzindert en bezielt,
waarvoor m’n hele wezen knielt.

Het lied begint met vier vragen die niet snel te beantwoorden zijn. Uiteindelijk besluit de dichter niet meer te zoeken naar antwoorden. Hij brengt me bij mezelf, bij mijn bezieling en bij het ervaren van de macht van de liefde.

Hoe we kinderen tot hun recht kunnen laten komen

Voor het nadenken over levensvragen en over mijn bestaan, heb ik tijd en ruimte nodig. Om ruimte te ervaren moet er aan belangrijke voorwaarden worden voldaan. Zoals voldoende voedsel voor groei, voldoende aanbod om je intelligentie te ontwikkelen, voldoende bescherming om je niet constant bedreigd te voelen. Of er aan die voorwaarden wordt voldaan, hangt mede af van de plek waar je opgroeit. Elk kind is in wezen gelijk, maar zijn omstandigheden zijn dat niet. Hoe komen dan alle kinderen tot hun recht?

Zestig jaar geleden is er door Unicef een plan geschreven dat moet leiden tot waarborging van gelijkwaardigheid: de Rechten van het Kind. Het is van belang dat deze afspraken wereldwijd worden omarmd en nageleefd. Hieronder staan enkele heel belangrijke artikelen, waaraan we internationaal nog de handen vol hebben:

- alle kinderen hebben recht op een naam en nationaliteit
- alle kinderen hebben recht op zorg voor hun gezondheid
- alle kinderen hebben recht op onderwijs
- alle kinderen hebben recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting en kinderarbeid
- alle kinderen hebben recht op een opvoeding die begrip, verdraagzaamheid, vrede en vriendschap stimuleert

Zie, ieder artikel begint met: alle kinderen … Als we deze afspraken bezien, worden we ons ervan bewust in welke welvaart wij in de westerse wereld opgroeien.

In het genootschap beloven we bij de doop van een kind te zorgen voor een veilig klimaat. Zo dragen we bij aan het laatst genoemde artikel, opdat het kind in vrijheid kan uitgroeien tot een liefdevol mens en daarmee begrip, verdraagzaamheid, vrede en vriendschap in de wereld kan brengen. In onze samenleving ontberen jongeren te vaak mensen die hun leren het leven als geheel te omarmen, die samen met hen optrekken en levensomstandigheden delen. Samen problemen het hoofd bieden, maakt ons tot krachtige mensen. Dit alles kan ertoe bijdragen dat je als mens tot je recht komt, dat je volledig mens kunt zijn.

Jullie zijn mijn medemensen en dat zal je merken ook

Steeds gaat het om de vraag: ‘wat kan ik voor jou betekenen?’ Daar zit ik dus volledig bij in. Zo wordt jouw wereld mijn wereld en vervolgens onze wereld. Lieve kinderen uit de hele wereld, jullie zijn mijn medemensen en dat zal je merken! 😊

Ik loop naar buiten, zie kastanjes in het gras, rode paddenstoelen met witte-stippen, ik ruik de herfst, iemand fluit zijn hond, een zonnetje prikt door laaghangende bewolking en ik sla een arm om mijn vrouw. Ik voel me begenadigd, ben een gelukkig mens met heel veel kansen. Die kreeg ik al aan het begin van mijn leven! Gesterkt denk ik: ik zou mijn armen wel om de wereld willen slaan.

Waar zal ik vandaag eens beginnen...

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap