Wekelijkse inspiratie

© Hollandse Hoogte / C.Barton van Flymen

‘In de Stille Week richt ik me op het willen leven in liefde’

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 5 april 2020

In een podcast roept Wiek als hij vijf jaar wordt en ‘brandweerlego’ krijgt: “Wauw! Daar heb ik al jaren op gewacht.”1 Al jaren ... 😀 Heel herkenbaar, het vol verwachting zijn. Al jaren werd in Jeruzalem naar de bevrijding uitgezien. Bij de intocht van Jezus van Nazaret was de verwachting dat hij bevrijding zou brengen. Vandaar dat de weg was bedekt met palmbladeren. Hosanna!

Veerkracht en creativiteit

Maar wat als je verwachtingen niet uitkomen omdat ze niet stroken met de realiteit, zoals de gevolgen van een pandemie? Of omdat de ander anders doet dan hij beloofd heeft? Dan kan het leven zwaar en moeilijk zijn. Ik denk dat ieder mens zich hierin kan herkennen. Na ongeloof en verbijstering, die er absoluut zijn en waar velen nu doorheen moeten, zien we gelukkig ook dat de mens veerkracht heeft. We zien hartverwarmende creativiteit ontstaan. Ideeën over hoe elkaar te vinden en elkaar moed en vertrouwen te geven. Die veerkracht en zelfwerkzaamheid zijn nodig om tot een nieuwe invulling van je dromen en je hoop te komen. Want hopen is je openstellen en werken. Een oriëntering van de geest, noemde Vaclav Havel het, die je kan toevallen én inspanning vraagt.

Concentreer je op wat je wilt laten groeien

Het is een hoopgevend perspectief het geloof te behouden dat ‘de zachte krachten zeker zullen winnen in ’t eind’, dichtte Henriette Roland Holst ooit. Zelfs na verdriet en zorgen. Dat er saamhorigheid is, dat er betrouwbaarheid is, dat je de lente ruikt, dat blijdschap weer een optie is, dat je weer mededogen voelt en het leven lief kunt hebben. Wat kun je dankbaar zijn als je vanuit deze krachten hebt leren kijken. Ervaren wat genade is en je concentreren op dat wat je wilt laten groeien. Steeds heb ik het nodig me hierop te richten.

Willen leven in liefde

Straks is het Pasen. Een moment in de tijd om het ritme van het leven te duiden, ook een moment waaraan een lange geschiedenis verbonden is. Met Palmzondag begint de Stille Week. Een week waarin ik me richt op het willen leven in liefde. Het levensverhaal van Jezus vertelt ons dat dit niet vanzelf gaat. Een heel herkenbaar, menselijk verhaal. Vanuit verstilling leven we naar Pasen toe, ook in deze ongewisse, onwerkelijke tijden. Tijden waarin we elkaar heel erg nabij willen zijn, terwijl dat fysiek vaak niet kan. Laten we ontvankelijk blijven voor hoop, geloof en liefde en daar waar dat mogelijk is hiervan blijven uitdelen.


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 
 
 

1 Podcast Man met de microfoon - Lock Down aflevering 9: Jarig