Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

© Shutterstock

In elkaar echt zien ligt de sleutel

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 16 februari 2020

Deze inspiratiebrief kent een lange traditie. Een traditie die begon met de brieven van Paulus in het jaar 50. Zijn brieven waren bedoeld om de identiteit en het gevoel van verbondenheid van de christelijke gemeenschappen te versterken. Vandaag wil ik de lezers vooral bemoedigen en oproepen liefdevol te leven.

Magie ontstaat

In gemeenschappen van mensen is er vaak een sterk verlangen naar meer betrokkenheid bij elkaar, naar meer contact tussen generaties. De sleutel ligt in de ontmoeting. In het elkaar echt zien en in samen ervaringen opdoen. Dan ontstaat de magie. Of kán de magie ontstaan. Want het vraagt wel een open en zoekende houding.

Echt gezien worden

Ik denk nog vaak aan onze vriendelijke buurman van vroeger. Hij is er allang niet meer, maar ik weet nog goed dat hij mij en mijn broertje leerde fluitjes te maken van takken. Hoe dat moet, ben ik alweer vergeten. Maar wat ik niet vergeet is dat hij mij anders naar de natuur leerde kijken. Dat hij mij liet voelen dat ik de moeite waard ben, dat er iets moois kan ontstaan als je samen dingen doet.

Opzoekende liefde

Feitelijk gaat het hier over opzoekende liefde. En hoe doe je dit anno nu? Zoek elkaar op, ga bij een wedstrijd kijken van een kind, zwaai ze uit bij een schoolreisje, bak samen appeltaarten, ga thee drinken bij een oudere, stuur kaartjes of appjes of mailtjes, vraag eens aan jongeren hoe je met sociale media over grote afstand live verbonden kunt zijn, feliciteer iemand op zijn verjaardag, ga fluitjes maken van takken. En denk nog eens aan degene uit jouw jeugd die jou net op het goede moment een zetje gaf.

Anders kijken

In elke ontmoeting kan ook ruis ontstaan. En soms weten we niet goed hoe we daarmee om kunnen gaan. Dan kruipen we in onze (digitale) loopgraven. Maar heb het erover, praat, probeer eens door de ogen van de ander naar jezelf te kijken, en begin opnieuw. Echt, met heel je hart. Hopelijk helpt daar ook de inspiratiebrief bij die als het ware jou en mij een spiegel voorhoudt en ons de kans geeft om anders en opnieuw te kijken. Om vervolgens een nieuwe stap te zetten, juist in het soms weerbarstige leven. Ga en doe!

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap