In elkaar zichzelf herkennen

Wekelijkse inspiratie - 31 mei 2020 (Pinksteren)


De geschiedenis van Pinksteren raakt mensen altijd weer. Op de vijftigste dag na Pasen kwamen honderdtwintig volgelingen van Jezus samen op de berg Sion. Er moet op dat moment iets bijzonder krachtigs zijn gebeurd. Opeens, als in een flits, zagen ze voor zich, dat zijzelf een liefdevolle, menswaardige wereld konden bouwen. Het moet een collectieve piekervaring zijn geweest en tegelijkertijd een leermoment: we kunnen de gezindheid van Jezus zélf oppakken en een nieuwe wereld tot stand brengen. Vanuit die bezieling zijn apostelen gaan reizen om overal christelijke gemeenschappen te stichten, wat wonderwel lukte … De innerlijke drijfveer van de eerste christenen in bijvoorbeeld Rome was zo groot, dat zij vervolging, slavernij en zelfs hun leven riskeerden voor hun ideaal.

Ook nu is er inspiratie nodig om te bouwen aan een liefdevolle en menswaardige samenleving, waarin iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. Natuurlijk gaat het dan allereerst om het verbeteren van levensomstandigheden. Maar kent u het ook, de momenten dat je bevrijd moet worden uit een gevoel van zinloosheid? Of uit gevoelens van angst? Of gewoon, dat alles zo ‘gewoon’ is geworden? Of omdat je het gevoel hebt in een bepaald patroon gevangen te zitten? Is inspiratie niet altijd nodig? Ook voor het vinden en bieden van een hoopvol perspectief? Die inspiratie kan ontstaan in de ontmoeting met een ander mens. Maar dan moet je elkaar wel willen verstaan. Doen we dat nog?

Wat waardevol kan een gemeenschap van mensen zijn waar gezocht en gevonden kan worden waar de ziel naar verlangt. Waar men in elkaar zichzelf herkent. Die behoefte is er mogelijk meer in een crisistijd, zoals we die nu meemaken. Maar ook als deze weer achter de rug is, kunnen we duurzaam naar inspiratie zoeken en haar met elkaar oproepen. Misschien voor die ene die het juist zo nodig heeft. Die ene zijn we allemaal een keer.


 

Ineke Gerritse, Nanda Ziere, Alexander Tuinstra, Eric-Jan Willekers, Bert Wiegman

Districtsvoorgangers en bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap