Foto: Joris van Gennip

Je zult de medeschepper zijn

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 14 februari 2021

Kent u het, dat er iets groots in je leven gebeurt en het verkeer op straat door raast, ieder gewoon naar zijn werk gaat, kinderen op het schoolplein doorspelen? Je voelt je eenzamer dan ooit, want niemand lijkt iets in de gaten te hebben. Wat kan het bevrijdend zijn als iemand opbelt en vraagt hoe het met je is. Wat goed dat iemand dan weet van je situatie en zijn betrokkenheid laat merken.

Hoe doe je dat?
Soms hoor je jezelf zeggen: ik mis inspiratie. Herkenbaar en misschien heeft iedereen dat gevoel op z’n tijd. Veel in het leven is genade en veel is gelukkig ook maakbaar! Wat creëer ik in de mij gegeven levenstijd? Is dat nog inspirerend voor mijn omgeving? Draagt het bij aan een mens-waardige samenleving? Vragen die ik mezelf regelmatig stel, juist omdat mij zoveel is gegeven. Ook grote vragen als: hoe bereiken we de duurzame ontwikkelingsdoelen, niemand meer honger, elk mens schoon drinkwater, iedereen recht op gezondheidszorg, elk kind recht op onderwijs … Wat is daar nog enorm veel werk te doen. En het reikt verder, juist dichtbij: het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen. Hoe doe je dat?

Opruimen
Ik ken mensen die mij inspireren het goede te doen. Door niemand buiten te sluiten en aan vrede te werken, te beginnen in henzelf. Door elkaar niet in de greep te houden van: waar gaat het allemaal naartoe in de samenleving?! Ik gun iedereen zulke mensen om zich heen. Het is fijn om met hen samen te werken! De ingrediënten die ervoor nodig zijn? Wat dacht u van oprechte betrokkenheid, elkaar vertrouwen geven, verbondenheid met de wereld en ruimte maken in jezelf om voor het nieuwe open te staan? En ja, ik stel weleens teleur of ben boos op de ander, verdrietig of onverschillig. Door op te ruimen blijf ik het niet een leven lang.

Luisteren
Vanwege de gevolgen van de pandemie zoeken we naar nieuwe perspectieven en manieren om vertrouwen te houden dat het ‘goed komt’. We hebben elkaars inspiratie daarbij hard nodig. Dat betekent dat we ruimte moeten maken om naar elkaar te luisteren. Waar verlang jij naar, wat heb jij nodig? Wat kunnen we samen doen?

Vrienden worden
Met grote eerbied kijk ik naar hen die ons zijn voorgegaan in die zoektocht. Zoekend naar vertrouwen en dit gevend aan de ander. Vertrouwen maakt dat een kind het aandurft om stappen te zetten op nieuw terrein en dat het leert zelf betrouwbaar te zijn. Vertrouwen maakt dat we, door naar elkaar te luisteren, van ‘vreemden’ vrienden worden. Dit vertrouwen is ons heilig en vraagt dat we er ruim van uitdelen. Opdat de nabijheid die we elkaar bieden in deze onrustige tijd kan aanvoelen als een oase, waarin we ons kunnen laven aan een vernieuwd gevoel van geloof, hoop en liefde.

Medeschepper
En juist als je denkt dat je het weet, of dat je er bent, is het net even anders, of weg. Soms sta je voor dingen waar je niet direct antwoord op kunt geven en voel je je toch verantwoordelijk. In de zwaarte van de dagelijkse problematiek kun je je schuldig voelen óf je verantwoordelijkheid nemen. Het laatste heeft een veel grotere reikwijdte.

 

(…) Je zult erbij zijn.
Je zult het meemaken.
Je zult de medeschepper zijn,
hemel op aarde en elk ogenblik vol betekenis.
Dat liefde is. Dat de natuur er is.
Dat het leven geven en nemen is.
Zin en onzin, chaos en betekenis.1

 

Medeschepper zijn is eraan werken dat er niet eens vrede in de wereld is, maar steeds vrede in mij. Dat er niet eens liefde in de samenleving is, maar steeds liefde in mij. Een uitdaging die kracht vergt, maar die ook kracht en moed geeft. Gelukkig hoeven we er nooit alleen voor te staan.


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Het grote verhaal, Simon Vinkenoog,
   Uit: Leven in liefde, 31 januari