Mensen applaudisseren voor de zorgmedewerkers van het OLVG ziekenhuis in Amsterdam Oost. Foto: Ramon van Flymen / Hollandse Hoogte

Juist nu geloven en werken

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 22 maart 2020


Nu het coronavirus een pandemie is geworden, houdt het letterlijk de hele wereld bezig. Bovendien is Europa momenteel het epicentrum. Dat betekent dat men buiten Europa naar ons kijkt als ‘uiterst besmettelijk’. Als iemand in je omgeving hoest of koorts heeft, roept dat gelijk een afwerende reactie op. En wat als je zelf hoest of koorts hebt en even niemand in je buurt is? Zijn er dan mensen bij wie je onvoorwaardelijk terecht kunt? Al was het maar om telefonisch door te geven dat bepaalde boodschappen nodig gedaan moeten worden. Ik hoop en ik weet dat veel mensen hiervoor openstaan. Het zijn uitingen van solidariteit.

Applaus voor de zorg
Het voelt heel ongemakkelijk om te beseffen dat we nu ineens allemaal kwetsbare mensen zijn. Slechts twee generaties terug was men zich daar veel nadrukkelijker van bewust. En doordat het vaak lijkt of het leven maakbaar is geworden, is het vertrouwen in de gezondheidszorg enorm gegroeid. Die zorg staat nog steeds als een huis. Ik maak als arts van dichtbij mee wat er allemaal in gang wordt gezet om de uitbraak van dit virus en zijn gevolgen het hoofd te bieden. Dat is uitermate bemoedigend. Ondertussen moeten we ook zelf blijven werken aan onze lichamelijke gezondheid door onze leefstijl in deze tijd aan te passen aan ‘zo gezond mogelijk’. 

Datzelfde geldt ook voor ons geestelijk handelen: zo gezond en constructief mogelijk. Ik zie dat mensen uit onzekerheid snel gepikeerd raken, omdat maatregelen in hun ogen niet ver genoeg gaan of juist te ver gaan. Het helpt om steeds na een genomen maatregel te overdenken wat de consequenties voor mij en voor mijn naasten kunnen zijn en wat ik onder deze omstandigheden concreet kan doen.

Bén ik er voor de ander?
Een vraag voor ieder mens in de huidige situatie is, wat dit alles met je gevoel van verbondenheid doet. Ook nu de schepping zich van haar ‘schaduwzijde’ laat zien, is het wezenlijk om je af te vragen hoe je de liefde voor de schepping waarmaakt. Hoe zoek je wegen om je verbondenheid te uiten? Vanwege je solidariteitsgevoel, vanwege de noodzaak om de medemens te zien, een mens die jouw liefde en aandacht zo nodig heeft.

Er is momenteel veel vrees en angst, niet alleen voor de gezondheid, maar voor velen onder ons ook hoe we er economisch straks voor staan. Rationeel kunnen we de maatregelen ter voorkoming van verspreiding goed begrijpen. En toch krijgt, aldus experts, geleidelijk iets meer dan de helft met het virus te maken en bouwt immuniteit op, hopelijk eerst de minst kwetsbaren. Het betekent dus niet dat we met zekerheid het virus ontlopen en het betekent niet dat we met zekerheid financieel staande kunnen blijven. Juist die onzekerheid kan ons angstig maken. Het kan dan helpen om verbinding te zoeken met een ander. Die heeft ook niet DE oplossing, maar zal veel van uw gevoelens herkennen en dat alleen al kan een gevoel van opluchting en verbondenheid geven: je gekend te weten in jouw onzekerheid. Ben ik er als een ander steun nodig heeft?

Doen wat onze hand vindt om te doen
Juist in deze tijd denk ik aan een aantal belangrijke zinnen uit wat wij geloven als Apostolisch Genootschap (apgen.nl/over-ons): Ik ervaar de schepping als een niet te bevatten mysterie, dat mij met ontzag vervult. (...) We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. (...) We willen in liefde werken aan een menswaardige wereld. (...) Het geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk.

Laten we de media goed blijven volgen en op tijd het nieuwskanaal weer uitzetten. En doen wat onze hand vindt om te doen, aldus Prediker. De lasten en zorgen voor de samenleving zullen we met elkaar moeten dragen, de sterkste schouders het meest. Ik roep iedereen op om de krachten te bundelen voor onze waardevolle samenleving. Denk aan elkaar in deze spannende periode.


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap