Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

Laten we op zoek gaan naar wat ons verbindt

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 12 januari 2020

In het begin van dit nieuwe jaar voel ik sterk dat we met velen  ‘meer dan het gewone’ doen en dat wil ik nooit gewoon gaan vinden. Laten we gemeenschappen van mensen vormen die gretig zijn naar het nieuwe, die moed hebben om te twijfelen, die bruggen slaan door hun liefde.

Veelvormigheid benutten

Veelvormigheid en veelkleurigheid zijn kenmerken van deze tijd. De tijd van one size fits all is definitief voorbij, zo die ooit heeft bestaan. Als we werken aan de toekomst, moeten we deze veelvormigheid omarmen en benutten. Hoe doen we dat? Hoe vormen we duurzame gemeenschappen? Hoe gaan we om met de grote diversiteit? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet kwijtraken in onze onhandigheid met het omgaan met veelkleurigheid?

Boeiende uitdaging

Het zal ook in het komende jaar nodig zijn het gemeenschappelijke te ontdekken. Laten we steeds actief op zoek gaan naar wat ons verbindt: ons mens-zijn. De mens is een unieke en waardevolle uiting van schepping. Het is een boeiende uitdaging en een lange weg naar een wereld waarin elk mens de ander als gelijkwaardig en waardevol ziet.
 

Zoekend en biddend, oprecht en in eenvoud,
koesterend de vlam die ons grenzeloos bijeenhoudt;
dit licht te ontdekken in ieder, altijd -
een leven in liefde, met armen zo wijd als de hemel.

Deze woorden uit een van onze liederen zie ik als een innerlijke opdracht om ‘met armen zo wijd als de hemel' in liefde te leven. Dat wil zeggen: met erkenning van en compassie voor ieder mens.


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap