Wekelijkse inspiratie

© Wavebreakmedia / iStockphoto (deze afbeelding is auteursrechtelijk beschermd en mag niet verspreid worden)

Loyaliteit, integriteit en vertrouwen gaan hand in hand

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 20 oktober 2019

Heb jij een voordeelkaart? Of spaar je zegeltjes bij de kaasboer op de markt? Allerlei winkels proberen je met puntensystemen aan zich te binden waarmee je dan later weer korting krijgt. Niet iedereen doet eraan mee, maar veel mensen zien het voordeel als welkome aanvulling en verbinden zich aan de winkel of het bedrijf.

Als je ergens lid van bent, is dat vaak een vorm van loyaliteit of verbondenheid die een aardige tijd voortduurt. De werkelijkheid is dat in de afgelopen decennia steeds minder mensen ergens lid van zijn. We verbinden ons minder snel aan een bepaalde groep of zaak. En als dit wel het geval is, doen we het lang niet altijd meer voor ons hele leven. Zolang het ons iets brengt en bevalt, zijn we bereid ons te binden, ook financieel door contributie te betalen. Maar we willen ons steeds vaker vrij voelen en niet gehinderd worden door knellende verbintenissen. Waaraan ben ik eigenlijk loyaal?

Je inzetten voor een groter belang

Als de ander zich niet meer met jou wil verbinden, kan dat ongemakkelijke gevoelens oproepen. Je vraagt je af of je iets verkeerds hebt gedaan. Het is pijnlijk wanneer je samen voor iets gaat en de ander op enig moment kiest voor een eigen richting. We zijn niet altijd goed in het zorgvuldig afhechten van gemaakte afspraken en vervolgens delen van wat dat met ons doet. Hoe doen we dit in een tijd waarin we losser met elkaar omgaan?

Ik geloof dat het er nog steeds om gaat dat mensen van elkaar op aan kunnen. De kwaliteit van een samenleving of gemeenschap, klein of groot, hangt mede af van ieders persoonlijke inzet en betrouwbaarheid. We kennen ze allemaal, mensen die niet eerst denken: Wat brengt het mij?, maar die zich inzetten voor iets wat een groter belang dient en zo door hun betrouwbaarheid bijdragen aan solidariteit en duurzaamheid. Wie zou eigenlijk niet zelf zo’n mens willen zijn?

Loyaal zijn aan wat van waarde is

In onze geloofsopvatting geven we waarde aan ons leven vanuit verwondering voor schepping. Openheid, toewijding, integriteit en respect voor de ander en voor jezelf vloeien daaruit voort. Integriteit en ontwikkeling van je geweten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het soort (ge)weten dat zowel met aanvoelen als met verstand te maken heeft en het eigen belang overstijgt. En is het niet mooi en waardevol tegelijk om belangrijke zaken in het leven aan te voelen en er verstandig over na te denken? Ethiek; het goede willen doen. Het is het gesprek met jezelf aangaan, de innerlijke stem volgen. Hoe voed ik die innerlijke stem?

Integer handelen betekent je houden aan wat je zegt en belooft. Ook en misschien wel juist onder moeilijke omstandigheden. Integriteit draagt bij aan een innerlijke stabiliteit en een onmisbare cultuur van vertrouwen. Wanneer iemand beticht wordt van gebrek aan integriteit, kan dat zijn zelfvertrouwen aardig doen wankelen. Als je echter zelf weet dat je integer handelt en loyaal bent aan wat van waarde is, hervind je het vertrouwen in jezelf.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap