Wekelijkse inspiratie

Met het oog op de toekomst

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 13 oktober 2019

De titel van deze wekelijkse inspiratie was de boodschap waarmee we onlangs een landelijke samenkomst met jongeren afsloten. Ik werd geraakt door hun kijk op het leven en de keuzes die ze maken. En door het houvast dat ze ervaren in hun geloof. Maar ook door hun onzekerheid, de vele vragen die het leven stelt. Wie wil je zijn? Ze voelden zich veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen. Luisteren naar de verhalen over groeiend zelfbewustzijn was ontroerend en inspirerend tegelijk.

Het thema van de ontmoeting, 'Maak wat je raakt', roept een gevoel van verwondering én een gevoel van verantwoordelijkheid op. Het leven dat je is geschonken, vraagt om een voortdurende invulling en met welke inhoud vult het zich dan? 'Een leven dat achterwaarts begrepen wordt, maar voorwaarts geleefd dient te worden' (Søren Kierkegaard). Over die invulling ga je grotendeels zelf, met telkens een wezenlijke bijdrage van je naasten. Deze bestaat vooral uit bemoediging en ook uit raad en daad.

Afstand doen van 'oude sloffen'

Is het nieuwe spannend? Vaak wel. Maar ik geloof vast in de bezielende kracht van mensen die de eeuwenoude boodschap van liefde, vrede en rechtdoen aan mens-zijn overdragen van generatie op generatie. Soms moet je daarvoor moedig platgetreden paden verlaten en openstaan voor nieuwe denkbeelden. Inderdaad, daar is moed voor nodig, want wie geeft niet de voorkeur aan het vertrouwde boven het onbekende. We kennen allemaal de spreekwoordelijke ‘oude sloffen’, die zo lekker zitten en het afstand ervan doen soms al moed vraagt. Zoals bepaalde gebruiken waar we sterk aan hechten, maar waar we niet echt meer van kunnen achterhalen wat de oorspronkelijke bedoeling was.

Het bepalen van het ‘minder juiste’ vraagt goed onderzoek. Wat is juist en wat niet of niet meer? Deze vraag houdt mensen al duizenden jaren bezig. Het begint met het je afvragen hoe we ons op een heldere en duurzame wijze kunnen blijven afstemmen op de realiteit. Op datgene wat waar en van waarde is. Wij werken er steeds weer aan om tot die afstemming te komen; vanuit de grondslag van ons geloof, die hiervoor een kijk- en denkrichting biedt. Het spoort ook aan om goed om ons heen te kijken en aan de toekomst van onze kinderen en hun kinderen te denken.

Steeds voor een nieuwe denkwereld openstaan

Is het geen groot wonder dat de mens zich kan openstellen voor nieuwe gedachten, zodat je verder kan groeien en ontwikkelen?


Mens zijn is denken,
is voelen, is spreken.
Mens zijn is telkens grenzen doorbreken.
Mens zijn is hopen,
geloven, vertrouwen,
Met elkaar in liefde aan een duurzame wereld bouwen.

Met dit doel voor ogen trekken we samen verder. Gegrepen door de schoonheid van de onvoorwaardelijke liefde. Moedig het pad durven verlaten dat platgetreden is. Dat wat niet meer dienstbaar is, afleggen. En zo de liefde levend houden in ons doen en laten. Ik ben ervan overtuigd dat door onze inspanning compassie en solidariteit in de wereld toenemen.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap