Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

© Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff (deze afbeelding is auteursrechtelijk beschermd en mag niet verspreid worden)

Moedig het verschil durven maken

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 12 mei 2019

Op 4 mei sprak ik Tweede Kamervoorzitter Kadhija Arib. Ik heb haar bedankt voor de wijze waarop zij onze democratie probeert te leiden. Zij haalt in de jaarthematekst 4 en 5 mei Elie Wiesel aan, een overlevende van Auschwitz: ‘Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid.’ En ze schrijft verder dat onze democratie en onze vrije, open samenleving vragen dat we niet wegkijken, maar er heel bewust onderdeel van zijn.

Ieder mens heeft een natuurlijke behoefte om ergens bij te horen, een verlangen verbonden te zijn met anderen. Dit is bovendien uiterst functioneel want we zijn niet in staat om alleen te overleven. Naast basisbehoeften als voedsel en onderdak heeft de mens liefde nodig om te kunnen bestaan en een goed zelfbeeld te kunnen ontwikkelen.

Perfect is de norm

Iedereen loopt waarschijnlijk weleens rond met het gevoel niet goed genoeg te zijn, niet waard om geliefd te zijn. Op sociale media wordt de schijn gewekt dat iedereen perfect is. Met een paar filters, een slimme tekst en een beetje fotoshoppen, maak je van de meest normale personen geweldige figuren. Perfect is de norm geworden. De druk die we onszelf en elkaar daarmee opleggen is groot. Je vergeet van jezelf te houden.

Loskomen van angst

In de huidige tijd waarin de wereld 24 uur per dag onze aandacht vraagt, worden steeds vaker keuzes en acties verlangd. Hoe meer keuzes er zijn voor vriendschappen, bezittingen, werk en levenswijze, hoe groter de kans is dat je iets mist. En als je eenmaal iets gekozen hebt, is er de angst voor mogelijk negatieve consequenties, angst om niet goed bezig te zijn, angst voor afwijzing, angst om een ander te verliezen. Het vergt moed om los te komen van deze angst. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het niet ten prooi willen vallen aan die angst, aan wantrouwen of aan degenen die proberen dat bij je aan te wakkeren. Moed is geen keuze die alleen in extreme omstandigheden wordt gemaakt. Het is een levensinstelling waarvoor je kiest, of het nu oorlog is of vrede.

Lef om jezelf te zijn

Het is belangrijk dat we samen een veilige plek creëren waar ieder zichzelf kan zijn, in gesprek kan komen met de ander en mede daardoor van zichzelf leert houden. De wereld wordt er mooier van. De behoefte om jezelf te zijn staat soms lijnrecht tegenover het verlangen om ergens bij te horen. Er is lef nodig om te laten zien wie je bent. En ook voor zelfacceptatie zijn moed en compassie nodig. Laat los wie je denkt te moeten zijn. Je bent uniek en mooi op jouw manier. Zelfs als je jezelf helemaal kwijt bent, kun je de weg weer leren terugvinden.

Ons bestaan is een wonder

We hechten waarde aan het eigene en verrassende van ieder mens. Het is een wonder dat je er bent, dat de ander er is en dat we deel zijn van een voortdurend scheppingsproces. Ons bestaan is een cadeau waar we niets voor hebben hoeven doen. Het leven en jezelf als een wonder zien haalt je weg uit de prestatiewereld en helpt je geluk en dankbaarheid te ervaren. Probeer er een levenshouding van te maken om het goede in jezelf en in de ander te zien en te waarderen.

Mooiste versie van onszelf

We zijn niet perfect. Wel hoop ik dat we ons best willen doen om de meest aangename, meest vooruitstrevende, mooiste versie van onszelf te zijn of opnieuw te worden. En dat we daarbij met warmte willen openstaan voor de imperfectie van de ander. Zo bouwen we heel bewust aan een mooie samenleving die niemand uitsluit. Laten we moedig het verschil durven maken.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap