Nieuw licht

Wekelijkse inspiratie door Districtvoorgangers Apostolisch Genootschap - 10 januari 2021

Er zijn van die momenten in het leven waarop ons een bijzonder gevoel overkomt. Door een ont-moeting, een gebeurtenis of een herinnering voelen we ons dan deel van een groter geheel en komen we even los van onszelf en van de alledaagsheid van ons bestaan. Het is een bijzondere ervaring om wat we zo vaak als gewoon bestempelen, in een nieuw licht te zien. Die ervaring met wat ons overstijgt en ontroertdoordringt ons van het bijzondere van het leven en het eigen leven. Het brengt ons bij de grote vragen: waar staan we nu, waar komen we vandaan en waar willen we naar toe? Belangrijke vragen, die zin en sturing aan ons leven kunnen geven. 

Nieuw verstaan en nieuw verhouden 

We hebben 2020 achter ons gelaten. Een jaar waarin veel te overdenken was en waarin we gedwongen stilstonden bij ons onszelfHiermee is ook de kiem gelegd voor het nieuwe, omdat we willen blijven leren. Het nodigt uit tot een nieuwe aanpak van ons levenook denkend aan het behoud van onze aardeHet nodigt uit tot nieuw verstaan en nieuw verhouden. We zijn er al mee bezig om dit in de praktijk van het hier en nu te vertalen. We zien het in de samenleving gebeuren, in de waardering van vitale beroepen, in aandacht voor verbinding van generaties en een eerlijker verdeling van welvaart. We zetten hierin stappen, vanuit gevoelde urgentie, met eerbied voor het leven en liefde voor de medemens.  

Erkenning van diversiteit 

Er zijn binnen en buiten ons genootschap vele ‘lichtdragers’ voor ons geweest, die werkten aan een gezindheid van liefde en rechtvaardigheid, barmhartigheid en solidariteit. Daar blijven we aan werkenWe willen openstaan voor en het uitwisselen van gedachten en oog hebben voor groei van duurzame verbindingen. We kunnen hier dagelijks aan werken. Laten we dit samen doen, wetende dat niet alles past bij iedereenErkenning van de diversiteit maakt dat we nieuwe vormen zoekenvinden en leren omarmen. Dat vraagt soepelheid, maar het verrijkt ons.  

Duurzame toekomst 

Hiermee bewust aan het werk gaan, is zorgen voor een duurzame toekomstStap voor stap vormt zich zo ons pad. Hebben we oog voor dat wat er zich in de samenleving afspeeltDan staan we ontspannen en alert open voor nieuwe ontwikkelingen om te groeien, in liefde voor het leven. 


 

Districtvoorgangers Apostolisch Genootschap