Wekelijkse inspiratie

Nieuwsgierig naar wat het leven je brengt

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 21 april 2019

Pasen is feest. Feest van samen het leven vieren en het vieren van de uitbundige natuur die tegenwoordig al ver voor Pasen tot leven komt. Pasen is ook een mogelijkheid om tot innerlijke opstanding te komen. De Bijbelse oorsprong én actuele uitwerking ervan maken het tot een betekenisvolle feestdag, juist vanwege de inclusieve invulling die je eraan kan geven. Hoe doe je dat?


Ik én wij samen

Voor apostolischen is ‘innerlijke opstanding’ vooral een diepgevoelde verbondenheid met de schepping die je levenshouding bepaalt. Die verbondenheid blijft niet beperkt blijft tot het ‘ik’, maar gaat verder tot ‘wij samen’. Los van de omstandigheden de liefde in je eigen leven waarmaken. Een liefde die niemand uitsluit. Het getuigt van kracht en levensinzicht om vanuit je eigen verantwoordelijkheid te werken aan humane waarden als zorgzaamheid, medemenselijkheid, solidariteit en compassie.

Symbool van een nieuw begin

Innerlijke opstanding is het loskomen van schuldgevoelens die je gevangen kunnen houden en leidt tot een gevoel van bevrijding, het anders willen gaan doen en vrede in jezelf. Geloven in de opstanding is zo het symbool van een nieuw begin dat zich steeds herhaalt. De vreugde van een nieuw begin is iets universeels. Het zit diep in de mens, inspireert en verenigt. Het houdt je jong van geest en nieuwsgierig naar wat het leven je brengt … en wat jij het leven kan brengen.

Leven is veranderen,
herbezinnen telkens weer,
wijzigen van eigen denken;
wat eens was, dat is niet meer.

Breek door grenzen, schep ruimte,
sta open voor het nieuwe licht.
Blijf niet staan;
het leven heeft zich alweer
op het hogere gericht.

Gedicht: Jan Willekers

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap