Op basis waarvan maak jij je keuze?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 14 maart 2021

Als je op je hurken naast een zit kind, is het alsof je een beetje met ze mee kan kijken. Samen ontdek je de wereld vanuit hun positie. Je aait met ze mee als ze een hond strelen. Je verbaast je mee als ze kuikentjes uit de dop zien komen. Je verwondert je met hen als je ziet hoe uit piepkleine zaadjes tuinkers groeit. Je geniet met ze mee als de lammetjes in de wei huppelen. Alles is een ontdekking.

Wijzer worden
Maar ook het bekijken van de wereld door de ogen van een ouder iemand kan een boeiende ervaring zijn. Je ziet hoe levensfasen een andere inhoud krijgen naarmate je ouder wordt. Hoe je anders tegen het leven aankijkt, doordat je andere dingen belangrijk bent gaan vinden. Hoe je veel geleerd, ervaren en misschien wel afgeleerd hebt. Welke levensles staat jou het meeste bij?
Het is leerzaam om te zien hoe ieder mens het leven op zijn eigen manier beleeft. Niet alleen een kind of een oudere, maar ook een vriend, een naaste of iemand heel ver weg. Als we er oog voor hebben, kunnen we er wijzer van worden, gaan we elkaar beter begrijpen en dat brengt ons dichter bijeen.

Grond onder je bestaan
De komende week zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. We mogen onze stem uitbrengen op kandidaten die hopelijk oog hebben voor mensen uit allerlei levensfasen en in allerlei levenssituaties. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel wijsheid. Van degene die zich verkiesbaar stelt en van degene die kiest. Op basis waarvan maken wij deze week onze keuze?

In de wekelijkse inspiratie van 7 maart schreef Monique Van Strien over ‘kathedraaldenken’. Dat wil zeggen dat je dingen doet of laat waar je niet onmiddellijk zelf voordeel van hebt, maar waarvan toekomstige generaties kunnen genieten. ‘Kathedraaldenken’ vraagt een solide en duurzaam basisprincipe, een grondslag. Waaraan wil je bouwen? Wat is daarvoor nodig? En hoe hou je vol? Voor de Sagrada Familia-kathedraal in Barcelona werd de eerste steen al in 1882 gelegd. Het project ademt een langetermijnvisie, met als doel een plek te bouwen waar mensen zich kunnen laten inspireren het leven te leven in al zijn facetten. Een plek waar mensen weer ‘grond’ kunnen vinden onder hun bestaan. En weet je, er wordt nog steeds aan gebouwd …

Bewust en gefundeerd kiezen
Ook wij hebben een grondslag. Deze weerspiegelt onze religieus-humanistische levensvisie op basis waarvan we onze keuzes willen maken. De grondslag verwoordt ons verlangen om liefde, barmhartigheid en medemenselijkheid een gezicht te geven in de praktijk van alledag. Ooit vroeg men Jezus van Nazaret wat het belangrijkste in het leven was. Hij antwoordde: Heb God lief met heel je hart en met je hele verstand. En net zo belangrijk: heb je naaste lief, hij is als jij.1 Het leven liefhebben, de schepping liefhebben, de mens liefhebben en dus ook jezelf. En vandaaruit een liefdevol mens zijn of opnieuw worden. Op die ‘grond’ staan wij nog steeds. Op die grond, waarop velen vóór ons hebben gebouwd, bouwen we voort. Dat is een bewuste, gefundeerde en blijmoedige keuze.


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

 

1 Vrij naar: Matteüs 22:35-40