Schep·pen (schiep, heeft geschapen)

1 uit het niets voortbrengen
2 teweegbrengen

 

Wekelijkse inspiratie door Monique van Strien - 1 november 2020

Hoe is het nu toch allemaal begonnen? Hoe ziet een begin vanuit het niets eruit? Bart Moeyaert1 schrijft daarover:

In het begin was er niets. Het is moeilijk om je dat voor te stellen. 
Je moet alles wat er nu is nog niet laten zijn. Je moet het licht uitdoen,
en er zelf niet zijn, en dan ook nog eens al het donker vergeten, 
want in het begin was er niets, ook het donker niet.
Als je het begin van alles wil zien, moet je erg veel weglaten. 
Ook je moeder.

En hoe begon jouw leven, wat moet je weglaten om dat te zien?
Hoe zou het zijn als je er niet zou zijn geweest?
Alleen al door er te zijn maak je verschil, maar wat breng je teweeg?

Thuiskomen in het leven
Deze zondag wordt Mila gedoopt in de gemeenschap Perth, Australië. Haar ouders schreven: ‘Marek & I would like for Mila to be officially baptized in the Apostolic faith. We wish for our daughter to be raised in the Apostolic belief and to be part of the Apostolic community. As her parents, we want to raise her in this belief to the best of our ability and help her to grow into a

(Wij zouden Mila graag officieel in het apostolische geloof dopen en laten opgroeien en deel laten uitmaken van de apostolische gemeenschap. Wij, haar ouders, willen haar naar ons beste kunnen in deze waarden opvoeden en haar helpen uitgroeien tot een liefdevol en zorgzaam mens.)
 

Het geloof waar de ouders van Mila over spreken, gaat diep en heeft betrekking op veel meer dan het eigen leven of de gemeenschappen waar je deel van uitmaakt. Het raakt aan het basale gevoel van thuiskomen in het leven. Weten: hier hoor ik, mijn leven is een geschenk van het leven zelf. De bijzondere ervaring van geluk, gewoon omdat je leeft, je deel bent van schepping en dus geen vergissing. Je bent als mens niet alleen in deze wereld maar ook van deze wereld. Af en toe voel je die verbondenheid heel sterk en dan kan dankbaarheid je zomaar overvallen. Het zet aan tot ‘loving and caring’, gericht op de ander en jezelf, voor nu en later. Dat is aandeel willen hebben aan de schepping, aan dat wat zo onmetelijk veel groter is dan jijzelf.

Duurzaam leven
Wat bijzonder dat naast de ouders, ook anderen een liefdevolle gemeenschap willen vormen, waarin die verbondenheid uitgangspunt is. Niet exclusief, maar inclusief en gericht op de toekomst. Wetende dat ze daar maar een beperkt deel van zijn. Over duurzaam leven gesproken!
We weten niet hoe de gemeenschap van de toekomst eruitziet. We hebben vertrouwde beelden en ontwikkelden dierbare vormen. Maar stel je voor dat je nu zou starten, vanuit het niets. Zou het er dan net zo uitzien als nu? Vast niet, dus waar richten we ons dan op? Wat mag niet verdwijnen?

Starten vanuit het niets
Een voorganger vroeg aan een groep kinderen: ‘Ik ben nu 7,5 jaar voorganger en wil dat niet altijd blijven doen. Heeft deze gemeenschap eigenlijk wel een voorganger nodig?’ Er ontstond een levendig gesprek. Hoewel de voorganger zich volgens de kinderen niet als een ‘opperbaas’ gedraagt, vinden ze het toch wel een beetje gek dat iemand ‘de baas’ is. Het zou veel meer samen kunnen, met een soort wisselende groep die het voor het zeggen heeft. Iedereen die wil, kan om de beurt een dienst verzorgen, met voor iedereen een buddy als je hulp nodig hebt (…); de ideeën buitelden over elkaar. Op de vraag of de volwassen om de beurt een dienst zouden willen verzorgen, klonk een voluit ‘Natuurlijk’, en op de vraag aan de kinderen ‘En jullie dan?’ ‘Ja, leuk, maar wel een hippe dienst.’ Spannend en ook een aantrekkelijk perspectief! Ondertussen wordt de hippe dienst voorbereid.

Iets teweeg brengen
Gelukkig, wij hoeven niet bij niets te beginnen en ook niet alleen. Maar met het oog op de toekomst en met dankbaarheid voor wat gewerkt is, moeten we wel in beweging blijven. We willen gemeenschappen vormen die relevant zijn in het leven van mensen. Werkplaatsen voor levenswijsheid met als doel iets teweegbrengen waar de wereld mee gediend is: Loving and caring, een scheppingswerk dat een leven lang meegaat.

 


 

Jan Zwart


Monique van Strien-van Milaan

Bestuurslid Apostolisch Genootschap

 
 

 

1 Uit: De Schepping, Bart Moeyaert, Singel Uitgeverijen, oktober 2003