Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

© Dialoog in Actie

Spreek jij de taal van de liefde?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 9 juni 2019

Recent sprak ik een groep kinderartsen van over de gehele wereld. De toestand in de wereld kwam ter sprake en er heerste somberheid over de ontwikkelingen. Vrienden uit wat geïsoleerde staten meenden dat landen met een open cultuur een verbindende rol kunnen vervullen vanwege ligging en het spreken van meerdere talen.

Het doet zoveel als je in enkele woorden Duits of Frans je ter plaatse kan redden. Iedereen doet zijn best om elkaar werkelijk te verstaan en dat kan harten openen. Zie hier een parallel met Pinksteren.

De boodschap van liefde

In Handelingenvertelt Lucas het verhaal over hoe er na de dood van Jezus een onstuitbare beweging op gang kwam vanuit Jeruzalem tot in Rome, het centrum van de wereldmacht in die tijd. Het verhaal valt samen met het joodse pinksterfeest: een feest van dankbaarheid over wat de mens gegeven is. Tijdens dat feest dondert en bliksemt het en Petrus houdt een gloedvol betoog over de duurzame boodschap van Jezus: de boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid. En dat het nu ‘aan ons’ is om die uit te dragen, overal ter wereld, voor iedereen.

Pinkstermomenten

Na die tijd heeft de mens nog talloze ‘pinkstermomenten’ gekend. En dat is ook nodig. Kennelijk ‘verdampt’ de intentie, de goede wil nog weleens en keren we terug naar de alledaagsheid. En juist daar is het ‘pinksterwerk’ zo belangrijk: in de sleur van de werkweek, in de schaduw van het grote licht, ook daar waar geen mensenoog het ziet.

Als bezielde mensen

Ik wil vandaag, op deze eerste pinksterdag, een krachtig signaal afgeven door mijn ideaal, in liefde werken aan een menswaardige wereld, in de samenleving waar te maken. Con brio, met bezieling. En iedereen kan meedoen, niemand uitgezonderd. Met elk mens, van welke afkomst, geloof, kleur of geaardheid ook, samen aan de slag om de aarde een nieuw gezicht te geven. Doe je mee?

“Laten we geloven, met de moed om lief te hebben, steeds opnieuw,
 elkaar te omhelzen met onze gedachten, want we zijn één.”2

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap 

1  Handelingen 1-2
2  Uit het gedicht Ondeelbaar, Marcel Heerink