Wekelijkse inspiratie

Eva Mozes Kor (1934-2019) © Hollandse Hoogte (deze afbeelding is auteursrechtelijk beschermd en mag niet verspreid worden)

Toen pas begon de bevrijding

Wekelijkse inspiratie door Jan Zwart - 15 september 2019

“Begon van Alkmaar de victorie, van Maastricht begint de bevrijding!” Zo kondigde de verslaggever van Radio Oranje op 15 september 1944 de bevrijding aan van de eerste stad van Nederland. Een langverwacht bericht! Twee dagen ervoor staken geallieerde soldaten in Limburg de grens over. In de weken erna werd de bevrijding uitbundig gevierd in de zuidelijke provincies. Overal klonk het ‘Oranje boven’. De rood-wit-blauwe vlag wapperde vrijuit in de najaarszon. Het zou echter nog elf maanden duren, voordat geheel Europa en andere delen van de wereld werden bevrijd.

Komend jaar zal in een groot deel van de wereld aandacht geschonken worden aan het feit dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Velen die deze oorlog meemaakten, hebben er verhalen over verteld aan hun kinderen en kleinkinderen. De onderdrukking, vernedering en het geweld hebben diepe sporen achtergelaten in de ziel van de overlevenden. Daar waar het mogelijk was, deelden zij de pijn en het verdriet door het vertellen van verhalen. Dat heeft vaak geholpen om gevoelens een nieuwe bedding te geven. Anderen die dit niet konden, stopten het verdriet weg en droegen het in stilte.

Het begint met een gedachte

We kennen allemaal het verlangen naar vrede, het uitbundig vieren van bevrijding en de onmacht bij verdriet en pijn. Het vraagt tijd en aandacht om tot innerlijke vrede te komen. Vrede begint met een gedachte aanvrede. Een vrede waarin ‘vrijheid, rust, ruimte en goddelijk evenwicht’ te vinden zijn. Het klinkt bijna paradijselijk en misschien zullen we het wel nooit bereiken. Maar toch is het voor jou, u en mij een wenkend perspectief. Het doet een appel op ons: mens-zijn is veel meer dan alleen en voor zichzelf leven. Alles begint met een gedachte, maar daar kan het niet bij blijven.

Je mens-zijn ontdekken

Vrede is een noodzakelijke werkzaamheid. Actief zijn in de vredesweek, een vredeslied zingen, erover praten met elkaar, het is prachtig en goed. Maar het is niet genoeg. Het gaat erom dat we vrede dóen. Dat dit niet eenvoudig is, dat weten we. En toch, vrede en verzoening zijn vaak te bereiken door kleine, maar noodzakelijke stappen te zetten: je kwetsbaar durven opstellen, het laten varen van je eigen gelijk, vergeving schenken. Het zijn misschien eenvoudige woorden – ‘Ik vergeef je’ – maar het is vaak moeilijk om ze uit te spreken. En zelfs nog moeilijker om ze ook echt te menen. Toch is het de enige stap naar echte bevrijding. Van daaruit kun je kiezen: vernieuw ik de relatie of laat ik de relatie los. Vergeving schenken is niet ‘het grote slotakkoord’, het is het ontdekken van je mens-zijn, het is de ontdekking van een nieuw begin, schrijven Mpho en Desmond Tutu in Het boek van vergeving.

Goddelijke mogelijkheden

Zo komt vrede dichterbij, ook al ben je niet direct elkaars grote vriend. Er is wel moed voor nodig.


Dit jaar overleed Eva Mozes Kor. Als meisje van elf overleefde ze Auschwitz ternauwernood. Samen met haar tweelingzusje werd ze door Russische soldaten bevrijd. Zeventig jaar later was zij aanwezig bij de berechting van een bewaker. Toen de bewaker berouw toonde, gaf ze hem een hand ter vergeving. Voor haar begon toen pas de bevrijding.

Mensen hebben voorbeelden nodig. Mensen die het voordoen, mensen die een doorbraak tot stand kunnen brengen. Mensen die grenzen durven oversteken om de liefde te laten lichten. Niemand kan alleen en uit zichzelf steeds weer de kracht vinden om de goddelijke mogelijkheden van mensen tot uitdrukking te brengen. Laten we elkaar steeds blijven bemoedigen in het doen van vrede en het telkens weer schenken aan elk ander:

In liefde
In overgave
In mijn aandacht
Voor de ander
Vind ik mijzelf
Ontdek ik ons beiden
Ontdek ik de Mens1

 


 

Jan Zwart


Jan Zwart

Bestuurslid Apostolisch GenootschapVan 22 tot en met 29 september is het in het hele land PAX Vredesweek.

1  Liefhebben; een kunst, een kunde door Erich Fromm