Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

© iStock / Sanjeri

Verstilling die inspireert

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 17 november 2019

Wanneer je je situatie overdenkt en je wilt leven vanuit een liefdevolle gezindheid, wat is dan de ‘beloning’? Niet altijd is die meetbaar. Maar ervaringen laten je voelen dat het werkt. Het is belangrijk om je telkens af te vragen waarom en van waaruit je de dingen doet. Het zorgt ervoor dat je blijft geloven in je voorgenomen levensinstelling. Ook als het tegenzit of als je geen resultaten ziet. Het zorgt ervoor dat je blijft geloven vanuit een overtuiging dat degenen die na jou komen, grotere dingen gaan doen, omdat ze volhardend blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden.            

Deze week nam ik deel aan een internationaal symposium over het klimaat in Amsterdam. De vraag was wat religie kan bijdragen aan dat klimaat. Uitgenodigd was onder meer de patriarch van de Oosters-orthodoxe Kerk. Hij staat bekend als een van de voornaamste leiders van de milieubeweging en wordt ook wel de groene patriarch genoemd. Met een achterban van meer dan 300 miljoen volgers probeert hij positief bij te dragen aan ‘de redding van onze planeet, die bij uitstek een morele kwestie is en niet alleen een technologische.’

Er zijn vele oplossingen om de klimaatverandering terug te draaien, doorgerekend op hun effect. Ik ben echt verheugd dat het Apostolisch Genootschap diverse bijdragen levert, niet omdat we een milieuclub zijn, maar omdat we elkaar inspireren en aan het denken zetten, over generaties heen.’

Zelf werd ik op het symposium uitgenodigd vanwege onze visie, waarin naast solidariteit en compassie duurzaamheid een leidend principe is in ons streven. Terwijl ik me vereerd voel, denk ik wel: we schrijven het op en wat doen we vervolgens? Ik trof daar uiterst gedreven jonge mensen die zich bezighouden met duurzame ontwikkelingsdoelen en verrassend genoeg hun presentatie met een mooie (gospel)song afsloten. Ze voelden feilloos aan dat muziek verbindt en inspireert.

In ieders leven komen vragen voorbij als: Wat is mijn drijfveer? Wat is liefdevol handelen? En hoe breng ik mijn ideaal in praktijk? Het vraagt een zuivere instelling om op zoek te gaan naar antwoorden in jezelf. Muziek toont een wereld waar we eigenlijk ‘geen woorden voor’ hebben. En toch proberen we stem te geven aan dat wat ons overstijgt. Muziek maakt ons stil en inspireert ons om hoger te reiken. Hoger, maar wel grijpbaar. Naar een praktisch ideaal van medemenselijkheid.

Bij elk muziekstuk is een adempauze, rust, stilte onontbeerlijk in de compositie. Zonder adem geen leven, zonder rust geen muziek. Muziek biedt ons de kans om onze gevoelens te vertolken. En die kunnen heel divers zijn. Van verdriet, hoop, troost en passie tot vreugde. Om alle klanken goed tot je te kunnen nemen, is innerlijke stilte van belang. Er is ruimte en rust nodig om vanbinnen stil te zijn. Deze tijd van het jaar kan helpen om die rust op te zoeken en alle herrie uit te zetten. Om ruimte te maken voor de vragen die het leven je stelt. Want er is veel om bij stil te staan.

Stiltes voelen niet altijd gemakkelijk. Stilte is niet hetzelfde als afwezigheid van geluid. Als er geen innerlijke stilte is, kunnen stiltes zelfs benauwen of een sterk gevoel van eenzaamheid oproepen. Daar waar je stiltes als ruimte ervaart, bestaat de mogelijkheid dat je kan loslaten wat jou bezwaart. Het is een vorm van bidden, van openstaan voor het leven, openstaan voor elkaar. Je ziel komt tot rust. Stilte en bezinning zijn nodig om je gedachten te ordenen en tot verdieping te komen.

Zo wordt stilte heilzaam. Ze geeft nieuwe inspiratie om te werken aan meer verdraagzaamheid, meer begrip en meer geduld. Aan een ‘schoner milieu’, ook in onderlinge verhoudingen. Het is een opgave die we nooit willen opgeven...

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap