ANP /ESO / eyevine

Verwonder ik mij nog?

Wekelijkse inspiratie door Alexander Tuinstra- 16 augustus 2020

Op kerstavond 1968 maakte Bill Anders, astronaut tijdens de Apollo 8-missie, de wereldberoemde kleurenfoto Earthrise. De aanblik van de aarde in de ogenschijnlijke leegte van de ruimte veranderde het perspectief op onze kleine blauwe planeet en staat symbool voor het begin van duurzaam denken en handelen. Het laat de kwetsbaarheid, het wonder én de eenheid van onze wereld zien. Met deze foto zag de mens zichzelf en de wereld voor het eerst als één geheel.

Inclusieve schepping
Verwonder ik mij nog? In 1972 concludeerde het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome dat het nodig is anders om te gaan met de beperkte voorraden energie, grondstoffen en ruimte. Mede hierdoor klinkt al decennialang de oproep tot een ander en duurzaam consumptiegedrag en een daarmee samenhangende duurzame levensstijl. Wij zijn met de wondere, inclusieve schepping – en daarmee met elkaar – verbonden. Dit geeft de plicht om goed voor de aarde te zorgen, niet alleen ten behoeve van ons die op dit moment leven, maar ook voor hen die na ons komen.

Ecologisch humanisme
Bijzonder hoogleraar Religieus Humanisme en Compassie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Hans Alma schrijft over ecologisch humanisme dat ‘het niet alleen gaat om zorg voor het milieu, maar om een fundamentele verandering van hoe we ons mens-zijn zien in relatie tot de wereld om ons heen. Een zorgzame manier van omgaan met elkaar én de wereld is hard nodig.’ Dit begrip komt voort uit de gedachte dat ‘we als mensen onontkoombaar verweven zijn met elkaar, met andere bestaansvormen en met een wordingsproces dat ons verwondert, verbijstert en soms overweldigt. Humanisme staat in deze notie voor het geloof dat we in dit proces als mens verschil kunnen maken.’1

Vlinderslag-effect
Het vergt vaak een forse inspanning en verantwoordelijkheidsgevoel om daadwerkelijk het verschil te maken. En toch, er is een kracht in mij aanwezig om mijn geloof te vertalen in gedrag, in de alledaagse werkelijkheid. Die kracht wil ik blijven opzoeken.

Het is zaak mijn eigen kracht, die van mijn naaste, en elkaars vindingrijkheid daarbij niet te onderschatten en tegelijkertijd te beseffen dat dit vaak niet om grootse daden gaat. Dat wat ik kan doen, maakt alle verschil in de wereld. Wat ík aan positiviteit in de wereld breng, kan weleens die vlinderslag zijn die een storm aan positieve veranderingen in beweging zet.2

Wat mij dierbaar is
Mijn droom, mijn ideaal, is dat alle mensen in menswaardigheid zullen leven. Om dit te bereiken, moet ik blijven werken aan waarden als vrede, liefde, rechtvaardigheid en menselijke verhoudingen. Hiervoor is vruchtbare grond nodig, een liefdevol klimaat, waarin de liefde voor het leven en de mens centraal staan. Het maakt verschil waar ik voor kies. Mijn drijfveren daarbij zijn geënt op verschilligheid en zorgzaamheid voor alles wat mij dierbaar is.

En wat zijn uw droom en drijfveren? Ga ervoor en doe!


annemarieke png.png

Alexander Tuinstra

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap

 
 
 
 

1 In De Stroom, het ledenblad van het Apostolisch Genootschap, juni 2020, en Het verlangen naar zin.
2 https://klean.nl/power-of-one/