Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Waar ben je?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 15 maart 2020

Waar ben je? Een vraag die regelmatig gesteld wordt via WhatsApp. Eenvoudig te beantwoorden, want: ‘ik ben thuis, loop op de markt, zit in de trein, ben aan het werk ...’ Je noemt of beschrijft de locatie waar je bent. De vraagsteller heeft nu een beeld en kan je opzoeken, of kan zich afvragen of een telefoontje of bezoek gelegen komt.

Levensmissie

Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel wordt de vraag gesteld aan Adam: ‘Waar ben je?’1 Hij had natuurlijk kunnen antwoorden: ‘Ik zit in de bosjes.’ Maar daarmee is de echte vraag niet beant-woord. Rebbe Zalman legde de vraag uit als: ‘Mens, waar ben je in de wereld? Wat heb je bereikt? Je hebt zoveel jaren geleefd van de dagen die je zijn toegewezen waarin je je levensmissie vervult. Waar ben je? Wat heb je bereikt?’2 Dat zijn ethische en zeer persoonlijke vragen, en veel minder makkelijk te beantwoorden. Want wat betekent het om mens te zijn? En hoe vul je dat in?

Antwoord geven

Wij doen dat vanuit het perspectief dat we de mens zien als een moreel handelend, antwoord gevend wezen. We geven zelf antwoord op de levensvragen en de omstandigheden die zich voor-doen in het leven dat we hebben gekregen. Onze keuzes worden bepaald door de manier waarop we naar het leven kijken, welke betekenis we eraan geven. Mensen zoeken naar zin, zoeken naar betekenis. Het is een primaire drijfveer van de mens. We kunnen ons niet zonder meer bij gedane zaken neerleggen.

Griekse eilanden

Deze week praat Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen met Griekenland over de noodzaak kinderen van de eilanden naar het vasteland te brengen. Inmiddels hebben vijf EU-landen toegezegd minderjarigen op te vangen die zonder begeleiding daar verblijven: Frankrijk, Portugal, Duitsland, Luxemburg en Finland. Ursula von der Leyen is ervan overtuigd dat meer lidstaten zullen helpen de druk op onze eilanden – onderdeel van de EU – te verlagen. Het nadeel van het noemen van een voorbeeld is dat je kunt zeggen: het is er een uit vele en al die andere situaties dan? De keerzijde is dat zonder voorbeeld woorden zo algemeen kunnen klinken dat ze nauwelijks meer appelleren.

Voeden en onderhouden

In een wekelijkse inspiratie stond ooit: ‘Alles wat van waarde is in het leven, kwijnt weg als we het niet regelmatig voeden en onderhouden. Volgens een Indiaas gezegde is ieder mens "een huis met vier kamers: een lichamelijke, een mentale, een sociale en een spirituele. De meeste mensen zijn geneigd vaak in één kamer te zijn, maar zolang we niet iedere dag in elke kamer komen, al was het maar om hem te luchten, zijn we geen heel mens."' Al onze kamers vragen om onderhoud.

Onmacht

Natuurlijk overvalt je geregeld het gevoel van onmacht bij het lezen van de krant of het kijken naar het nieuws. Kun je wat aan die feiten doen? Meestal niet direct. Maar mag ik dan in deze brief de vraag anders formuleren? Hoe leef je een leven dat ertoe doet, een leven dat betekenis heeft?

Het komt op je af

Voor mij komt ‘betekenis’ niet uitsluitend uit mezelf, maar komt die ook op me af, in het beroep dat door mijn omgeving op me gedaan wordt. Herken ik de vragen en uitdagingen in alledaagse situaties? Leven betekent immers het voortdurend uitgedaagd worden door de meest uiteenlopende situaties. Voor iedereen ligt dat anders. Herkent u in het eigen leven hier voorbeelden van?

Ieder mens wordt door het leven bevraagd en kan slechts antwoorden met zijn eigen invulling ervan, door waar mogelijk de verantwoordelijkheid te nemen. Ik geloof erin dat ik door eenvoudige handelingen verschil maak en door mijn leefstijl ook anderen kan inspireren om te kiezen voor waarden als liefde, verbondenheid en duurzaamheid.

Je hebt invloed

In die zoektocht zullen we elkaar nabij zijn door elkaar en onszelf te accepteren zoals we zijn en ook door steeds een appel te doen op ons mens-zijn. Waarbij we ons eigen leven en de menselijke maat in beeld houden. Opdat je antwoord kunt blijven geven op het leven dat zich aan je voordoet. Invloed heb je altijd! Er zal altijd een grote behoefte zijn aan mensen die zich oprecht in een ander willen inleven. De wereld heeft jou nodig, wij allen hebben jou nodig. Uiteraard zoals je bent, maar functionerend in relatie tot anderen en daarmee in relatie tot de wereld. Wat is jouw antwoord? Waar ben jij?


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

1 Genesis 3:9

                                     2 St-Petersburg, 1798. Uit Torastudie: Boom der kennis