© ANP / Mariette Carstens

We hebben elkaar gewoon heel hard nodig

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 6 september 2020


In de wekelijkse inspiratie nemen de schrijvers je mee in hun gedachte- en gevoelswereld. Samen zoeken we naar zingeving, naar inspiratie. In de kern gaat het erom ons te bepalen bij de waarde van ons mens-zijn, bij de liefde en een liefdevolle levenshouding in praktijk te brengen.

Corona heeft over de hele wereld voor jong en oud grote invloed op het dagelijks leven. En het ziet ernaar uit dat we ons in de komende tijd goed in acht moeten blijven nemen. Het vraagt veel van ons om vol te houden en de consequenties te dragen. Het is levenskunst te accepteren dat de dingen niet altijd gebeuren zoals jij in je hoofd hebt. Hoe doe je dat? Waar komt het op aan? Zijn we in staat elkaar te bevragen en naar elkaar te luisteren? De antwoorden liggen niet klaar. De zoektocht naar antwoorden is inspannend, maar ook uitdagend. Het kan een nieuwe impuls geven aan manieren waarop we met elkaar verbonden zijn.

Het helende is nodig in een wereld die soms niet heel is

Daarnaast gaat het leven zijn soevereine weg. Kinderen worden geboren, relaties tussen geliefden worden bezegeld, mensen gaan met pensioen en zoeken naar een nieuwe balans. Vreugdevolle en verdrietige momenten wisselen elkaar af. Vooral deze laatste doen veel met ons, of we nu oud zijn of jong. Al enige jaren vraag ik kinderen van de eerste kring om tekeningen te maken voor kinderen in het ziekenhuis. Bij verdriet helpt een mooie tekening enorm. De eenvoud is helend. En het helende is nodig in een wereld die soms door leed en pijn niet heel is. Het is belangrijk om alert te zijn op signalen en te doen wat nodig is. Dat hoeft niet altijd groot te zijn. Een klein gebaar is vaak al genoeg …

Verdriet is onderdeel van ons bestaan

Als je stilstaat bij alles wat er in jezelf en om je heen gebeurt, ontkom je er niet aan te weten dat verdriet bij ons bestaan hoort. We kennen het als iemand overlijdt die ons heel lief en dierbaar is. Maar ook als partners uit elkaar gaan terwijl soms één nog van de ander houdt. Het vraagt veel van je als je vertrouwen wordt geschaad of je gezondheid je in de steek laat. En dan is er ook nog het stille verdriet. Juist in coronatijd worden de signalen van verdriet nogal eens aan onze aandacht onttrokken. Soms is het verdriet zo groot dat je er lichamelijk onder lijdt. Als je dan met elkaar optrekt, ervaar je dat aandacht en liefdevol bijstaan helpen. Wanneer we verdriet en lijden erkennen, kan hopelijk de stap naar herstel gezet worden. Het scheppend vermogen in jou maakt het mogelijk achter de horizon het herstel te ontdekken waar je zo naar verlangt.

Wie stil de nieuwe dag begint,
bewust zich steeds opnieuw bezint
en dankbaar voor de levenstijd
z’n denken richt en biddend wijdt,
die kan daardoor ervaren
dat liefde zal bewaren
en telkens ook de kracht schenkt
bij alles wat de dag brengt.

Wie oog heeft voor verdriet of leed,
zich daardoor diep bewogen weet,
barmhartig aan de ander denkt
en warme liefdesaandacht schenkt,
die kan de ander sterken
en toont bij al z’n werken
dat wie de liefde liefheeft
zijn medemensen kracht geeft.

Wie bidt en zo in eenvoud werkt,
voelt zich van binnenuit gesterkt,
kan liefde openbaren
en zal haar kracht ervaren.1

We hebben elkaar gewoon heel hard nodig! Kinderen maken vanuit hun aanvoelen de mooiste tekeningen. Velen zorgen ervoor dat we elkaar in deze tijd goed ‘vasthouden’. En soms moet je zelf even aan de bel trekken. We voelen ons hopelijk allen van binnenuit verantwoordelijk om, ook in deze ingewikkelde tijd, de liefde te openbaren.


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 
 
 
 
 

(1) lied Bidden en werken, Apostolisch Genootschap