Wekelijkse inspiratie

Fotografie: Hollandse Hoogte / Pim Ras

Welke keuzes maak jij?

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 31 maart 2019


Soms moet je een berg op, naar grotere hoogte, om het leven beter te overzien en niet te blijven steken in teleurstelling of angst. Jezus ging met zijn vrienden de berg op waar hij zijn befaamde Bergrede hield. Hij wilde met velen zijn visie op samenleven delen. Met nieuwsgierige, bezorgde mensen. Mensen die ook inzagen dat het anders moest. Het accent verleggen van de buitenkant, het doen alsof, naar de binnenkant, het doen vanuit.

Het is maar de vraag of de rede is uitgesproken zoals hij beschreven staat in de Bijbel. Waarschijnlijk is het een verzameling van uitspraken van Jezus en is de Bergrede een stijl van schrijven. We zien hem staan op die heuvel als hij de ogen van de aanwezigen zoekt en geconcentreerd luistert naar zijn eigen woorden:1 

Gelukkig zijn zij die verdriet hebben: zij zullen getroost worden.
We kunnen ons geen leven voorstellen zonder verdriet. Hopelijk ook niet zonder troost. Dit vraagt wel invulling, vanuit eigen ervaring of door oefening. Troost creëert een warme verbinding.

Gelukkig zijn zij die zachtmoedig zijn: zij zullen de aarde beërven.
Stel je eens voor dat jij vriendelijk in het leven staat. Hoewel het je ook kwetsbaar kan maken, zal het je verder brengen in je eigen ontwikkeling en in vriendschappen met mensen.

Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid: zij zullen verzadigd worden.
Stel je eens voor dat jij opkomt voor vrede en gerechtigheid. En dat je niet alleen opkomt voor je eigen belang. Zou dit een gevoel van balans geven? 

Gelukkig zijn zij die mededogen hebben: zij zullen mededogen ondervinden.
Stel je eens voor dat je geraakt wordt door mensen in nood, dichtbij en ver weg. Wat hun gebeurt, had ook jou kunnen gebeuren. Onmenselijke omstandigheden vragen voortdurend onze tijd en aandacht. Zou dit je gevoel van verbondenheid, van mededogen, sterken?  

Gelukkig zijn zij die een zuiver hart hebben: zij zullen God zien.
Stel je eens voor dat je vanuit oprecht aanvoelen betekenis aan je leven geeft. En dat jij zo bijdraagt aan menswaardigheid en medemenselijkheid. Zou dit je kracht geven jezelf te leren kennen en accepteren?

Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.2
Kun je je voorstellen dat Jezus hiertoe oproept? En dat elk mens wil dat er van hem wordt gehouden? Dat je je soms in de ander moet verplaatsen om het goede te doen?

 

In deze heftige tijden is het nodig je idealen hoog en droog te houden

Met overtuiging zei Jezus dat je je vijand tot vriend kan maken en dat zachtmoedigheid geen zwakte is, maar een geweldige kracht. De kracht van de liefde. Wie werkelijk liefheeft, wil zijn gedrag in de kern niet door dat van de ander laten bepalen.

Ieder die naar deze woorden handelt, kan vergeleken worden met iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen.3
Het leven gebeurt: storm, regen, zon, voor- en tegenspoed. Maar als je weet van welke principes je uitgaat, vanuit welke waarden je wilt leven, geeft dat houvast, net als die rots. In deze heftige tijden, waarin mensen elkaar nadrukkelijk laten weten wat zij belangrijk vinden, is het nodig je koers te bepalen, je idealen hoog en droog te houden, je positiviteit te voeden. Dit doe je door respectvol met elkaar in gesprek te blijven, ook over diepe verschillen van inzicht en opvatting. Zo’n fundament zorgt ervoor dat je je deel voelt van het grote geheel en in verbinding leeft met het Al en met de mens.

Toen Jezus uitgesproken was, daalde hij de berg af en mensen volgden hem. Ze maakten samen de stap naar het volle leven. Het is een kunst en een eer werk te maken van deze gezindheid en de samenleving ermee te verwarmen.

 


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap1  Matteüs 5:4-8
2  Matteüs 7:12
3  Matteüs 7:24-27