Wekelijkse inspiratie

Werk aan schepping!

Wekelijkse inspiratie door Jan Zwart - 19 januari 2020

Tijdens een wandeling door Maastricht viel mijn oog op een gebouw, waarop in koeienletters stond geschreven: WIJ ZIJN STERRENSTOF… Het krachtige lettertype waarmee de zin begint, waaiert uiteindelijk uit in kleine sterretjes, zo lijkt het. Het plaatsen van deze zin op een gebouw aldaar is vast geen toeval: het staat aan het Herdenkingsplein. Wát we herdenken kan verschillen, maar de bovenstaande uitspraak helpt ons eraan te herinneren dat alle leven uit één oorsprong voortkomt.

Nietig maar ook uniek

Wetenschapsjournalist Govert Schilling liet mij onlangs bij de lezing ook bij deze gedachte stilstaan. Zijn inspirerend betoog deed me verwonderen over het ontstaan van het heelal, de geboorte van planeten en leven op aarde. De oorsprong van het leven blijft, ondanks alle opgedane kennis door geleerden, een niet te bevatten mysterie. Als dan na miljarden jaren van evolutie de mens ‘verschijnt’ is ook dat wordingsproces een groot en ondoorgrondelijk wonder. Dezelfde atomen en moleculen waaruit de mens is opgebouwd, zo vertelde hij, vinden we ook terug tussen de sterren, in uitgestrekte gaswolken. Zo zijn wij één met de kosmos, deel van de schepping. Govert Schilling sloot zijn betoog af door stil te staan bij de nietigheid, maar tegelijk bij het unieke van ieder mens. Deze basale verbondenheid maakt mij sprakeloos en dankbaar. Hoe je ook in het leven staat, hier kun je je schouders niet over ophalen. En toch …

Goede voornemens warm houden

Hoe prachtig dit ‘scheppingsverhaal’ ook is, tegelijkertijd weten we dat het daarmee niet af is. Dagelijks zien en horen we dat er nog zoveel te doen is: er is oorlogsdreiging in het Midden-Oosten, de bosbranden in Australië moeten worden geblust en de schade hersteld, kerkelijke instituties worstelen met oude en nieuwe denkbeelden en zoeken vandaag de dag contact met hun leden. En ook weten we dat nog lang niet alles is ontdekt. Niet in het heelal en ook niet op medisch terrein. Zo is ondanks alle inspanningen de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld nog niet te genezen. Ook in persoonlijke situaties is er nog een wereld te winnen. Onze goede voornemens zijn vandaag nog ‘warm’, maar hoe staat het er morgen mee? Het grote scheppingsverhaal is dus nog volop gaande. Wij mogen het, in de korte tijd dat wij er zijn, niet alleen laten bij constateren ‘hoe de wereld doordraait’. Waar het bewustzijn zich kan ontwikkelen, kan de mens de wereld waarin we leven, steeds beter bevragen. Dan groeit het gevoel van verbondenheid met het grote geheel en neemt het vermogen om deze verbondenheid uit te drukken in liefdevol handelen toe. In het leven van alledag, in het hier en nu.

Minder, maar beter

In dit decennium zetten we nieuwe stappen naar een tijd waarin het ‘meer en meer’ zal moeten transformeren naar het ‘minder en minder’. Minder plastic, minder troep, minder werk, minder verspilling, minder vijandigheid, minder verschillen, minder ongelijkheid. Minder, maar beter. Dat laatste klinkt mooi. Maar wat moet er naast minder ook beter? Kan minder als uitkomst beter hebben? Heb jij een idee? We hebben de keuze om proactief te werken aan een betere wereld, want dit proces kan een impuls krijgen door jou en door mij. Blijven werken aan een gezindheid die haar oorsprong vindt in het credo van de man van Nazaret: ‘heb elkander hartelijk lief’. Daaruit spreekt een duurzaam en veelomvattend geloof in en van menswording. Een werk om trots op te zijn, scheppingswerk!

 


 

Jan Zwart


Jan Zwart

Bestuurslid Apostolisch Genootschap