Zie de mens

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 7 juni 2020

In een recente persconferentie riep minister-president Rutte kinderen en jongeren op om mee te denken over de periode waarin wij nu leven. Over het straks, wanneer we elkaar weer ‘gewoon’ kunnen ontmoeten. Met deze oproep benadrukte hij het belang van de stem van de jeugd. Met hun blik op het alledaagse leven, schooltijd, vriendschappen, eenzaamheid en gezinsleven kunnen zij iets inbrengen wat volwassenen soms niet (meer) zien. Hoe kijken we naar ze? Hoe geven we ze ruimte?

En als u mij een verhaaltje vertelt,
ga dan op de rand van mijn bed zitten.
En zeg dat ik mijn ogen dicht mag doen.
En vraag me hoe het was vandaag want dat begrijp ik best.
En ik zal zeggen dat het fijn was vandaag.
En blijf dan na dat verhaaltje nog even zitten.
En kijk dan naar me.
1

Global Day of Parents

Bij opvoeden is elkaar ruimte geven belangrijk: ouders aan kinderen en kinderen aan ouders. Ruimte is nodig voor kinderen om zich te kunnen ontplooien, om keuzes te maken, te leren en fouten te maken. Dit geldt net zo voor ouders. Niet voor niets is er sinds 2012 jaarlijks op 1 juni een internationale dag van de ouders, een Global Day of Parents, ingesteld door de VN. Het is een dag om stil te staan bij het besef van de verantwoordelijkheid die ouders hebben vanaf het moment dat hun kind geboren wordt.

Dankbaarheid

Er ontstaat dan een onverklaarbaar gevoel over ‘dat wonder’ dat niet meer weg te denken is. Vanuit dit besef pakken ouders meestal onmiddellijk de dankbare en soms ondankbare taak op om het kind op te voeden. En op dat besef grijp je ook terug als het eens wat minder makkelijk gaat. Het is de kern van liefde en geduld. De bron van alle inspanning en alle liefkozingen. Daarom een dag van dankbaarheid voor ouders.

Twijfelen mag

Die dankbaarheid kunnen ouders best gebruiken, want ouderschap maakt ook kwetsbaar. Terwijl zij goed willen doen voor hun kind, is er ook de constatering dat dit niet altijd lukt. Daar kun je je als ouders best schuldig over voelen. Maar het is voor niemand mogelijk het altijd goed te doen. Dat is belangrijk om te weten. De twijfel erover naar elkaar uitspreken helpt.

Respect voor kinderen

In De profeet van Kahlil Gibran staat het zo: Je moogt proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. Uit die woorden spreekt een groot respect voor kinderen.

Generatie op generatie

We blijven zoeken naar overdracht van waarden. Wat willen we overdragen? Als we het licht van de liefde willen koesteren en van generatie op generatie overdragen, dan moeten jongeren zich daar niet alleen in kunnen herkennen, ze moeten er ook aan kunnen bijdragen. Op een eigentijdse manier. En kunnen kiezen waarbij ze betrokken willen zijn.

Liefhebben

We willen er alles aan doen dat jongeren zich kunnen ontplooien. Dat ze op hun manier ja en nee leren zeggen, met basaal vertrouwen in het leven staan, een ander vergeven én zeggen wat er sterker kan, het eigen geluk leren verenigen met dat van een ander. Het talent leren kennen dat elk mens vanaf de geboorte in zich draagt: het vermogen om lief te hebben. Dit vraagt goed kijken, luisteren, aandacht schenken, vragen stellen. Zie de mens ...


 

Bert Wiegman


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 
 
 
 
 

(1) Uit: Dit is een brief aan vaders en moeders, Tjitske Jansen, bundel: Het moest maar eens gaan sneeuwen