Vanwege een technische storing is het historisch archief momenteel niet te benaderen. Voor specifieke vragen kunt u zicht richten tot Remi Lucassen, archief@apgen.nl

Wekelijkse inspiratie

Zonder jou wil én kan ik niet leven

Wekelijkse inspiratie door Carlo Barendregt - 4 augustus 2019


“En, wat is haar naam?”, klonk het uit de verte. De vraag drong maar vaag tot mij door. “Van uw dochter”, klonk het wat harder nu. “Susanne”, stamelde ik en kon mijn ogen nauwelijks van haar afhouden. “Susanne”, zei ik nog een keer.

Woordeloos inspireren

Er werd die nacht naast een kind ook een vader geboren. De geboorte van onze eerste dochter riep direct een gevoel van verantwoordelijkheid bij me op dat ik tot dan niet had gevoeld. Er was nog geen woord gewisseld tussen haar en mij. En hoewel de arts me verzekerde dat ze mij nog niet goed kon onderscheiden, wist ik het zeker: zij keek naar mij en ik naar haar. Ze leefde en ik leefde met haar mee. Ik voelde een ongekend geluk vermengd met blijdschap en genade en moest lachen en huilen tegelijk. Onze dochter, amper een minuut oud, deed me ontroeren, inspireerde en bezielde me. God, wat was ze mooi. Nog nooit had ik haar gezien en toch herkende ik haar direct. Een wonder!

De geur van paars

Deze ervaring is zoiets als de kleur paars kunnen ruiken in plaats van alleen maar zien. Maar dan het lastige: probeer de geur van paars eens te verklaren, of de kleur van de wind? Het proberen te vangen wat je alleen maar voelen kunt; het is haast onmogelijk. Geldt dat niet ook voor het leven zelf? Wat maakt voor mij leven tot leven? Ademen, voedsel tot je nemen en ontwikkelen zijn belangrijke voorwaarden om te leven. Waarin onderscheiden we ons van andere levende wezens? Die gedachte alleen al. Blijkbaar kunnen we van kinds af woordeloos gevoelens bij de ander oproepen die ons ontroering, geluk en blijdschap doen ervaren. Zoals de kleur van de wind of de geur van paars.😄

Waarvoor kies ik?

De mens is tot veel in staat. Hij heeft unieke, typisch menselijke talenten en eigenschappen. We kunnen deze op verschillende manieren aanwenden. Alleen maar mooi, lief en fijn? Natuurlijk niet! We verrassen onszelf, de ander en de wereld óók met de schaduwkant van onze keuzes. Het gaat erom: waar kies ik voor? Wat laat ik aan het woord of wéér aan het woord komen? We kunnen inspireren, we kunnen bezielen! Maar hoe dan? Met een blik, een gebaar, een liefdevol of troostend woord, een lach. Waarmee? Met onze ogen, onze stem, een tedere aanraking, een besluit. En waartoe? Je weer een heel mens kunnen voelen en de verbinding ervaren met schepping en die andere, mooie mens. God, wat ben jij mooi!

Jij bent onmisbaar

God heeft aan drie letters genoeg, maar heeft er soms meer: merel, boom, mens, schepping. Jij, mijn medemens ik herken je direct. Je ontroert me, inspireert en bezielt me, laat me het onzegbare beleven. Je laat me lachen en huilen tegelijk, je geeft mede zin aan mijn bestaan. Jij bent voor mij onmisbaar, je laat me leven als heel mens. Ja, jij bent voor mij ‘God in een notendop’! Hoe laat ik de ander merken dat ik niet zonder haar of hem wil én kan leven? Ik zou zeggen: bedenk, zeg of doe eens iets moois. Je kan het, de keuze is aan jou!

 


 

Carlo Barendregt


Carlo Barendregt

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap