Video herdenking 4 en 5 mei 2020

Vanaf 4 mei zal er een online ‘video-herdenking’ verschijnen waarbij de Dodenherdenking- en Bevrijdingsdag (4 en 5 mei) worden herdacht.
Ten tijde van het corona-virus proberen wij middels deze ‘online – video’ met u verbonden te zijn.
Aan de online ‘video-herdenking’ werken mee: Gemeente Sittard-Geleen, Erfgoedcentrum / De Domijnen - Peer Boselie, Stichting Behoud Franse Klooster Sittard, CV De Narre Euverhaove, Werkgroep Oranjefeesten Overhoven, Kinderkoor ‘The Voices of Kids’, Stichting ‘Leif en Leid’ Overhoven en Parochie H. Hart Overhoven-Sittard.
De video-herdenking zal online-komen op de facebookpagina’s en websites van bovenstaande verenigingen en organisaties op 4 mei a.s.
Wij hopen dat u vanaf 4 mei digitaal met ons verbonden bent!


Noot voor de redactie:
Inlichtingen: Efrem Verleng
Telefoon: 06-30567774
Email: efremverleng@planet.nl

In Sittard is het initiatief ontstaan tussen verschillende organisaties- en verenigingen om een online video-herdenking te maken voor 4- en 5 mei. De video komt online vanaf 4 mei.
 
Het bijzondere aan deze video is dat het welkomstwoord is gesproken door onze nieuwe burgemeester, Hans Verheijen. Tevens is bijzonder dat heel veel kinderen een bijdrage hebben geleverd aan deze herdenking. Hetzij in een symbolische handeling, ontsteken van het licht, het uitspreken van een tekst, de kranslegging, etc. Ook zijn er twee liederen gezongen. De schakeltekst / overweging is verzorgd door Peer Boselie (stadsarchivaris / theoloog). In de video worden passende liederen gezongen en er worden foto's getoond van de oorlogsjaren en bevrijding in Sittard. De gebruikte teksten zijn oecumenisch.
 
De kracht van deze online video-herdenking is de 'samenwerking' en het 'delen'..... Anderzijds is de jeugd er actief bij betrokken en bewust bezig met het thema oorlog, vrede, dodenherdenking en bevrijding.
 
Wij zouden u willen vragen of u de video online wilt publiceren en delen vanaf jullie website? Zo ja, geeft u mij een seintje. Ik stuur u dan op 4 mei de link toe van de online video. Deze video blijft online staan.
Daarnaast sturen wij u het liturgie-boekje online toe. Deze kunt u plaatsen bij de video, zodat men de teksten nog eens kan nalezen. Heel veel dank.
 
De video komt sowieso online vanaf 4 mei op de site: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
 
In de bijlage stuur ik u de aankondiging voor deze video-herdenking. Wellicht wilt u al binnen uw Kerkgemeenschap, Parochie en Gemeente dit aankondigen middels mailing, publicatie op website en / of facebook verspreiden?
 
Indien u nog vragen heeft horen wij het graag.
 
Hartelijke groet,
 
Efrem Verleng
namens de samenwerkende organisaties
 
Parochie H. Hart Overhoven
06-30567774