Gemeenschap Brunssum

Inspiratie in Brunssum

In Brunssum vormen wij samen een gemeenschap van mensen die sterk met elkaar verbonden zijn en waar iedereen welkom is. Hier mag je zijn wie je bent. Wij willen elkaar inspireren tot het brengen van meer mens-waardigheid op de plaatsen waar wij leven en werken in de samenleving.

Wij zoeken naar antwoorden op vragen die in een mensenleven zomaar op je af komen. Voeren met elkaar gesprekken over deze levensvragen bij opvoeding, verlies of ernstige ziekte, maar ook in de dagelijkse gebeurtenissen. En wij zoeken de dialoog met mensen van andere levensbeschouwingen (contacten met o.a. Humanistisch Verbond en kerken in Treebeek of Brunssum). Bovendien werken wij samen met de gemeenschappen Heerlen en Sittard.

 • Je bent van harte welkom om onze erediensten (met zang en muziek) op zondagochtend bij te  wonen of gespreksdiensten. In de zomermaanden zijn er zomer-erediensten, die om beurten op verschillende plaatsen in de regio plaatsvinden. Ook zijn er met enige regelmaat in de regio thema-bijeenkomsten of lezingen over levensvragen waarvoor je kunt inschrijven.
 • Iedere week vinden wij de inspiratie door de handreiking die ons wordt geboden vanuit de weekbrief.  

Wat wij doen/willen doen

Wij willen ons gebouw in overleg ook beschikbaar stellen voor maatschappelijke (wijk gebonden) activiteiten.

Wat wij verder doen:

 • Elke eerste zondag van de maand is er eredienst gericht op opvoeding en jeugd. Dat doen wij samen met gemeenschap Heerlen.
 • Elke 3e zondag is ook een gezamenlijke eredienst voor Brunssum en Heerlen in een van beide gebouwen. Kijk daarvoor even naar onze agenda op de facebooksite van Apostolisch Genootschap Limburg.
 • Met regelmaat organiseren van een kerstmarkt of -concert,
 • Zangkoren vormen (gemengd en mannen/vrouwenkoor t.b.v. samenkomsten,
 • Samenkomsten voor jeugd en jongeren,
 • Tijdens de kerstviering wordt door de kinderen een kerstverhaal uitgebeeld, waarbij ook vriendjes en vriendinnetjes mee mogen doen,
 • Deelname aan de jaarlijkse Dodenherdenking in Brunssum,
 • Het steunen van de Voedselbank, de actie Schoenmaatjes, de Wensulance en WereldWijd voor Kinderen,
 • Support geven aan de zogenaamde Sfeergesprekken in Roermond. Aanmelden kan op de Facebookpagina "Het Sfeergesprek - Limburg" of een email sturen naar: sfeergesprekkenlimburg@gmail.com.
 • Eredienst

  Elke zondag
  Vanaf 09:30 uur

  Tijdens samenkomsten kan er live uitgezonden worden en/of kunnen er foto- en filmopnames worden gemaakt
 • Adres

  Wenckebachstraat 32
  6446 XK Brunssum

  Route
 • Verhuur

  Wilt u deze locatie huren? Neem contact met ons op voor mogelijkheden en prijzen.

  Stuur een e-mail

Voorganger

 • Robert van der Woude

  Ik wil mij inzetten om tot verbinding te komen met mijn medemens, binnen en buiten de gemeenschap. In de ontmoetingen vind ik het belangrijk om het te hebben over de zingeving van mijn leven en dat van de ander. Ik wil bewust in het leven staan. Van daaruit wil ik geïnspireerd worden, maar vooral ook anderen inspireren om samen op een zinvolle wijze het verschil te maken!

  rvdwoude@apgen.nl