Data kerstvieringen, oudjaar en nieuwjaar

Zondag 23 december is er geen eredienst.

Zondag 23 december van 15.00 – 16.30 uur kerstmusical: ‘Licht en Warmte’

Maandag 24 december van 20.00 – 21.15 uur kerstwijding: De kracht van het verhaal.

Dinsdag 25 december, van 10.00 – 11.30 uur kerstdienst. Ontvangst vanaf 9.30 uur.

Zondag 30 december van 9.30 – 11.00 uur oudejaars-eredienst

Zondag 6 januari 2019 van 9.30 – 11.00 uur nieuwjaars-eredienst in Soest