Werk in de wereld

Werk in de wereld

Sinds enige tijd is de werkgroep 'Werk in de Wereld' van de gemeenschap Den Haag actief om, zoals ook landelijk gebeurt, ons ideaal "in liefde werken aan een menswaardige wereld" ook naar buiten uit te dragen. Dit streven wij na aan de hand van de kernbegrippen Religieus - Ontmoeten - In de wereld. Voor de samenleving als geheel willen we vindbaar en herkenbaar zijn.

Het Apostolisch Genootschap – Den Haag, is één van de Haagse Ambassades van Vrede.

Vragen of extra informatie mail naar: apgen.indenhaag@gmail.com