Reserveer een bezoek

De landelijke organisatie heeft een reserveringssysteem (de tool 'boekeenbezoek') beschikbaar gesteld. Zo kunnen gemeenschappen - binnen de kaders van het coronaprotocol - weer fysieke erediensten organiseren.

Bij de gemeenschappen op deze pagina kun je - na klikken op de bijbehorende linkjes - een eredienstbezoek 'reserveren'.

Waarom vooraf reserveren?

Om de anderhalve meter afstand in het gebouw van uw gemeenschap en het maximaal aantal bezoekers te waarborgen, is het nodig dat je je van te voren aanmeldt.

Niet in de lijst?

Niet in de lijst? Niet alle gemeenschappen staan in de lijst. Sommige gebruiken namelijk een eigen reserveringsysteem of starten op een later moment met samenkomsten. Staat de gemeenschap waarvoor je wilt reserveren niet in de lijst? Neem dan contact op met de betreffende gemeenschap.

Vragen?

Neem contact op via het contactadres op de reserveringspagina van uw gemeenschap (zie lijst op deze pagina).