Reserveer een bezoek

Om de anderhalve meter afstand en het maximaal aantal bezoekers te waarborgen, hebben we tijdelijk een reserveringssysteem. Zo kun je - binnen de kaders van het coronaprotocol - fysiek erediensten bijwonen.

Bij de gemeenschappen rechts op deze pagina kun je - na klikken op de bijbehorende linkjes - een eredienstbezoek reserveren.

Niet in de lijst?

Niet alle gemeenschappen staan in de lijst. Sommige gebruiken een eigen reserveringsysteem of hebben nog geen fysieke samenkomsten. Staat de gemeenschap waarvoor je wilt reserveren niet in de lijst? Neem dan contact op met de betreffende gemeenschap.