Veilige cultuur

  • Vanuit het besef  dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien. Vanuit deze levensvisie willen we respectvol met elkaar omgaan. Het genootschap wil ervoor zorgen dat ieder lid/sympathisant in ons genootschap een veilige cultuur ervaart en daaraan bijdraagt. Voor geestelijk- en jeugdverzorgers is er een gedragscode met onder meer morele grenzen en gedragsregels.

    Ervaar je desondanks in ons genootschap ongewenst gedrag van anderen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon Maud Marbus-Hulshof, of gebruikmaken van de klachtenregeling.

    Op de website vind je meer informatie over de gedragscode, vertrouwenspersoon en klachtenregeling:

    https://www.apgen.nl/over-ons/wat-te-doen-bij-ongewenst-gedrag/

    Gepubliceerd op