Duurzaamheid


Het Apostolisch Genootschap vindt duurzaamheid belangrijk. Gemeenschappen kopen duurzame producten in (zoals koffie en schoonmaakmiddelen) en doen aan afvalscheiding. Ook centraal werkt het genootschap aan bestendigheid met een milieubewuste, centrale inkoop, groene energie en een milieubewust bouwprogramma. Zo zijn op 50 gebouwen zonnepanelen geplaatst. In 2007 was het genootschap een van de ondertekenaars van het Akkoord van Schokland en in 2013 tekende het bestuur een Milieubeleidsplan 2013-2015, met duurzaamheid als uitgangspunt.

Sinds 2014 werken we aan een volledig CO2-neutrale energievoorziening, als direct uitvloeisel van het Akkoord van Schokland. Het genootschap verleende aan Eneco een hypothecaire lening waarmee Eneco een ‘Apgen’ windmolen financiert. Deze molen produceert ruim voldoende stroom voor alle gebouwen, inclusief de beide kantoorpanden. Daarnaast kopen we GVO's in: Garanties Van Oorsprong, die duurzaam geproduceerde energie garanderen. De windmolen en de inkoop van GVO’s zorgen ervoor dat alle energie die het genootschap gebruikt CO2-neutraal is. Dit betreft ook compensatie van alle CO2-uitstoot door de mobiliteit van alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van onze samenkomsten.

Nieuwbouw Rotterdam-Zuid volgens BREEAM

Het Apostolisch Genootschap heeft de ambitie om haar gebouwen bij renovatie en nieuwbouw duurzaam uit te voeren. Het genootschap gebruikt daarvoor de BREEAM-NL methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) conform de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01. Op basis daarvan worden van ontwerp tot oplevering keuzes gemaakt die leiden tot een duurzaam gebouw met duurzame en energiezuinige installaties. De ambitie is om zowel een ontwerp als een oplever- certificaat te verkrijgen met een score van 3 sterren (Very good, >55%). Meer informatie over BREEAM > 

RDZ eerste paal

Eerste paal Rotterdam-Zuid


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren