Ons milieuvriendelijkste gebouw: Basis in Rotterdam


apgen-duurzaamheid-basis-breed

Sinds 2017 staat er in Rotterdam een nieuw, multifunctioneel, flexibel en energiezuinig gebouw: Basis. Bij de bouw is de BREEAM-NL methode gebruikt: een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

We hebben de ambitie om onze gebouwen bij renovatie en nieuwbouw duurzaam uit te voeren. We gebruiken hiervoor de BREEAM-NL methode: Building Research Establishment Environmental Assesment Method. Op basis van de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01 worden van ontwerp tot oplevering keuzes gemaakt die leiden tot een duurzaam gebouw met duurzame en energiezuinige installaties. De ambitie? Een ontwerp- en oplevercertificaat met een score van 3 sterren (very good, >55%). De installaties, de omgeving, het milieu en het gebouw sluiten optimaal op elkaar aan.

Het milieuvriendelijkste gebouw

Alle gebruikte materialen zijn lokaal ingekocht (zo min mogelijk vrachtwagenkilometers), duurzaam (gaan lang mee, ook omdat ze van goede kwaliteit zijn), gerecycled, of kunnen zelf in de toekomst hergebruikt worden. Op de uitstekende voorgevel zijn bovendien, onzichtbaar vanaf de straat, zonnepanelen aangebracht. Deze wekken energie op voor het pand. Het gebouw is zo goed geïsoleerd dat er verder niet veel energie van buiten nodig is. Het platte dak is ten slotte beplant met onderhoudsvriendelijke sedum (een soort vetplantjes). Deze trekken niet alleen insecten en vogels aan (goed voor de natuur in de stad), ze zorgen ook voor een geleidelijke afgifte van regenwater aan het riool, waardoor er minder snel wateroverlast in de wijk zal ontstaan.

Aanpasbaar en ‘sloopbaar’

Bij de bouw van Basis is rekening gehouden met aanpassingen in de toekomst of zelfs sloop, ooit. Zo is het gebouw modulair van opzet. Binnenmuren kunnen er zonder problemen uitgehaald worden en ergens anders neergezet worden. Dit maakt het gebouw extra duurzaam, want voorbereid op (nu nog onbekende) toekomstige functies. Wordt het gebouw ooit afgebroken, dan kunnen veel van de gebruikte materialen elders hergebruikt worden.

De buitengevel is opgebouwd uit elementen van 2,40 x 3,50 meter, bekleed met baksteen. Deze elementen zijn zo opgebouwd dat in elk element ramen of deuren gezet kunnen worden.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren