Wij geloven in gelijkwaardigheid

Als antwoord op de oproep aan kerken om de woorden van de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Moskou te veroordelen, leggen we de volgende verklaring af:

"Onze diepe compassie gaat uit naar alle mensen die lijden in de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Het Apostolisch Genootschap steunt de oproep gericht aan patriarch Kyrill van Moskou waarin hij gevraagd wordt om zich in te zetten voor de vrede, opdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stopt.

Wij verzoeken de patriarch met klem terug te komen op zijn uitspraken waarin hij verzet tegen gay-prides noemt als reden voor de inval van Rusland in Oekraïne. Omdat wij geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. Voor ons is daarom iedereen gelijkwaardig, zonder uitzondering. Geaardheid speelt geen rol en kan absoluut geen aanleiding zijn voor oorlog of vervolging. Wij voelen ons solidair met alle LHBTQI+ medemensen in Oekraïne, Rusland en waar ook ter wereld, die door dit soort uitspraken moeten vrezen voor hun veiligheid."


A. Wiegman

Eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging en bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap