Erediensten

apgen-over-ons-5.jpg

Iedere zondagochtend zijn er erediensten. Daarin voeden we ons religieus gevoel en onze verantwoordelijkheid om liefdevol te leven.

Een geestelijk verzorger leidt de eredienst. Daarin staat de weekbrief centraal, een door de apostel geschreven actuele overdenking.

De voorganger spreekt vanuit eigen levenservaring en inzichten. Hij/zij probeert aan te sluiten op wat er leeft in de gemeenschap en in de samenleving.

Ondanks de vaste vorm is er veel ruimte voor improvisatie en afwisseling tussen gesproken woord, overdenking, rituelen, zang en muziek.

Je bent van harte welkom bij deze samenkomsten op zondagochtend van 9.30 tot ca. 10.45 uur. Er zijn ook regelmatig gespreksdiensten en kindererediensten.

Rondgang

De rondgang staat open voor alle aanwezigen in de eredienst. In de rondgang kun je je nieuwe voornemens vastleggen die tijdens de dienst zijn ontstaan. Ter bevestiging daarvan krijgt degene die aan de rondgang deelneemt een in wijn gedoopte ouwel op de rug van de hand gelegd.

Gebed

In elke eredienst wordt tweemaal een gebed uitgesproken waarin de voorganger zijn/haar gevoelens in eigen woorden uitspreekt.

In het gebed voor de rondgang benoemt de voorganger de verbinding met de bron van zijn, met zichzelf, elkaar en het apostolisch ideaal.

Het gebed aan het einde van de dienst is een uiting van dankbaarheid voor de ontmoeting. En een krachtige oproep om van betekenis te zijn. 

Kindereredienst

Regelmatig zijn er kindererediensten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Interesse? Informeer bij de plaatselijke voorganger wanneer er een kindereredienst is.