Jeugd

Elk kind wordt geboren met het talent om lief te hebben. We willen elk kind de kans geven dit talent te ontwikkelen. Daarom stimuleren we jongeren na te denken over levensvragen en daarop hun eigen antwoorden te vinden.

Lees hier de themabladen die gebruikt worden in de jeugdverzorging:

➔ Medemens-zijn
➔ Mens-zijn
➔ Verwondering en ontzag voor de schepping
➔ Liefde