Landelijke organisatie


De landelijke organisatie is verantwoordelijk voor de geestelijk verzorging en organisatorische zaken.  Zij bestaat uit het bestuur, de kring van districtsvoorgangers, de raad van toezicht en het Dienstencentrum.

Bestuur

Het genootschap heeft een bestuur van zes leden met ieder een eigen portefeuille, en een secretaris. De voorzitter van het bestuur, Bert Wiegman, is ook eindverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging. In die rol noemen we hem apostel. Deze functietitel heeft een historische achtergrond.

APG Bestuur - Def LR

Leden van het bestuur zijn (v.l.n.r.) A. (Bert) Wiegman (voorzitter),  H. (Hans) Leeflang, M. (Menno) Kooreman, L.M. (Lily) M. Delwel-Schiphorst (bestuurssecretaris), J.C.W. (Jan) Zwart (vicevoorzitter), J. (Jan) van der Schaaff en M.E. (Monique) van Strien-van Milaan.

Je kunt contact opnemen met het bestuur via de bestuurssecretaris L. (Lily) M. Delwel-Schiphorst.

Landelijke voorgangers

De twee landelijke voorgangers, Jan Zwart en Monique van Strien-van Milaan zijn persoonlijk adviseur van de apostel en vervangen hem bij afwezigheid. Zij zijn lid van het bestuur en van de kring van districtsvoorgangers.

Districtsvoorgangers

De 72 Nederlandse gemeenschappen zijn verdeeld over negen districten met elk een of twee districtsvoorgangers. De districtsvoorgangers vergaderen wekelijks met de eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging, apostel Bert Wiegman. Zij bespreken de inhoudelijke lijn van de geestelijke verzorging in het genootschap. Daarnaast ondersteunen en begeleiden de districtsvoorgangers de plaatselijk voorgangers. Ook zijn zij leden nabij in complexe situaties.

APG Districtsverzorgers - Def LR

v.l.n.r. Carlo Barendregt (regio Heemskerk), Ageeth Ziere-Laarman (regio Schiedam), Jan Zwart (landelijk voorganger), Eric-Jan Willekers (regio Veenendaal), Kier van der Wal (regio Hoogeveen), Marinka Lipsius (regio Eindhoven) inmiddels vervangen door Ineke Gerritsen-Zwart en Erik van der Goot (beiden niet op de foto), Bert Wiegman (apostel), Bertus IJdens (regio Almelo), Annemarieke Meelker (regio Harderwijk), Monique van Strien-van Milaan (landelijk voorganger), Henk Smits (regio Amstelveen) inmiddels vervangen door Inge de Bos (niet op de foto) en Etienne van der Horst (regio Leiden).

Raad van Toezicht

De raad van toezicht controleert belangrijke bestuursbeslissingen en toetst onder meer de wijziging van statuten, jaarplannen en de begroting.

De raad bestaat uit:

  • F. (Frank) Middel
  • M.W. (Marina) Kemperman-Eenschoten
  • R.A. (Renée) Koornstra
  • P.D. (Paul) Trumpie
  • M. (Marcel) Lip

Je kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht via raadvantoezicht@apgen.nl.

Dienstencentrum

Het Dienstencentrum in Baarn is verantwoordelijk voor zaken als ondersteuning en bijscholing van geestelijk verzorgers, huisvesting, financiën, communicatie, jeugdbeleid en ICT. Het managementteam van het Dienstencentrum bestaat uit:

  • L.M. (Lily) Delwel-Schiphorst (voorzitter)
  • K. (Kier) van der Wal (hoofd inhoud en ontwikkeling)
  • M. (Marcel) Kroonenberg (hoofd uitvoering en beheer)
  • V. (Viola) Lindeboom-van der Hoeven (hoofd marketing en communicatie a.i.).

Je kunt contact opnemen met het managementteam via de voorzitter L. (Lily) M. Delwel-Schiphorst.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren