Vertrouwenspersoon

apgen-over-ons-5.jpg

Het Apostolisch Genootschap heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Alle leden en oud-leden kunnen direct (dus buiten de geestelijk verzorgers om), en indien gewenst anoniem, contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Door ziekte van de heer De Pijper is de plaats van vertrouwenspersoon op dit moment vacant. In de plaats van vertrouwenspersoon wordt met ingang van 14 februari 2019 definitief voorzien. Mocht u nu al contact zoeken omdat er sprake is van een spoedeisende situatie, dan kunt u een bericht sturen aan ejwillekers@apgen.nl, met vermelding van een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Dit is het emailadres van de heer E.J. Willekers. Hij vraagt dan aan de opvolgend vertrouwenspersoon u te bellen.

Handreikingen

Daarnaast zijn er strikte afspraken om ongewenst gedrag tegen te gaan. Voor geestelijk verzorgers is er de Handreiking geestelijk verzorgers. Voor iedereen die binnen het genootschap met jeugd werkt is er de Handreiking voor het werken met jeugd.