Vertrouwenspersoon

apgen-over-ons-5.jpg

Het Apostolisch Genootschap heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Alle leden en oud-leden kunnen direct (dus buiten de geestelijk verzorgers om), en indien gewenst anoniem, contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Nico de Pijper
Marathon 9H
2924 XC Krimpen aan den IJssel

nfdepijper@apgen.nl
nfdepijper@xs4all.nl

(0180) 39 69 49
(06) 51 13 77 48

Handreikingen

Daarnaast zijn er strikte afspraken om ongewenst gedrag tegen te gaan. Voor geestelijk verzorgers is er de Handreiking geestelijk verzorgers. Voor iedereen die binnen het genootschap met jeugd werkt is er de Handreiking voor het werken met jeugd.