Vertrouwenspersoon


Het Apostolisch Genootschap heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Alle lidmaten en oud-lidmaten kunnen direct (dus buiten de geestelijk verzorgers om), en indien gewenst anoniem, contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zijn contactgegevens zijn:

Nico de Pijper
Buitenweg 315
3602 XC Maarssen
nfdepijper@xs4all.nl
Telefoonnummer

Daarnaast zijn er strikte afspraken om ongewenst gedrag tegen te gaan. Voor geestelijk verzorgers is er de Handreiking geestelijk verzorgers. Voor iedereen die binnen het genootschap met jeugd werkt is er de Handreiking voor het werken met jeugd.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren