Samenwerking


Werken aan liefdevolle verhoudingen en vrede in de wereld gebeurt op vele plaatsen. Gelukkig spannen veel mensen, organisaties en religies zich in voor dit ideaal. Sommige apostolische gemeenschappen zijn betrokken bij een Platform voor Religie en Samenleving, de Raad van Kerken of andere samenwerkingsverbanden. Landelijk werken we onder meer actief samen met de:

  • Vrijzinnigen Nederland
  • Doopsgezinden
  • Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (VVP)
  • Remonstranten
  • Humanistische Alliantie

Net als humanisten onderschrijven wij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en geloven we in de waarde en de kracht van mensen. Samen met de Vrijzinnigen Nederland, de Doopsgezinden en de VVP onderhouden wij de website Zin in opvoeding: een platform waar ouders inspiratie en wijsheid kunnen delen.

Het Apostolisch Genootschap stond aan de wieg van de Van Oosbreestichting die de bezinning bevordert over de apostolische cultuur in relatie tot andere levensbeschouwingen. En aan de wieg van twee goededoelenorganisaties: Les Oiseaux Bleus en WereldWijd voor Kinderen. Ook ondersteunt het genootschap de Stichting Ideële Zingevingsontmoetingen die meerdaagse evenementen organiseert met apostolische grondslag.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren