Zichtbaar bewegen

Eind juni deelde het bestuur met de leden en sympathisanten van het genootschap dat we de komende maanden een nieuw besturings- en organisatiemodel zoeken. Een organisatievorm die recht doet aan de veranderende tijd waarin autonomie en eigenaarschap van deelnemers voorop staan en toekomstbestendigheid van ons gedachtegoed. Zodat er altijd plaatsen zijn waar mensen elkaar op basis van religieus-humanistische waarden inspireren tot liefdevol leven.

Een kleine programmagroep leidt dit proces waarin we zoeken naar ledenparticipatie en bereid zijn onzekerheden aan te gaan. Het proces gaat over een andere vorm van organiseren, de inhoud blijft onveranderd ons geloofsverhaal, als basis waar vanuit we alles doen. 

Programma 'Zichtbaar bewegen'

Het programma bestaat uit vier onderwerpen:

De programmagroep bestaat uit Bauke van der Molen Kuipers (programmaleider), Marcel Kroonenberg (procescoördinator), Viola Lindeboom (coördinator procescommunicatie) en Natascha Timmer (algehele ondersteuning).