Zichtbaar bewegen

Eind juni 2021 deelde het bestuur met de leden en sympathisanten van het genootschap dat we een nieuw besturings- en organisatiemodel zoeken. Een organisatievorm die recht doet aan de veranderende tijd waarin autonomie en eigenaarschap van deelnemers voorop staan en toekomstbestendigheid van ons gedachtegoed. Zodat er altijd plaatsen zijn waar mensen elkaar op basis van religieus-humanistische waarden inspireren tot liefdevol leven.

Een kleine programmagroep leidt dit proces waarin we zoeken naar ledenparticipatie en bereid zijn onzekerheden aan te gaan. Het proces gaat over een andere vorm van organiseren, de inhoud blijft onveranderd ons geloofsverhaal, als basis waar vanuit we alles doen.

Vragen?

Heb je een vraag over het programma Zichtbaar bewegen? Stuur dan een mail naar bewegen@apgen.nl.

Programma 'Zichtbaar bewegen'

Het programma bestaat uit:

  • de besturing en ondersteuning van geloofsgemeenschappen;
  • de besturing van de landelijke organisatie;
  • de positie van de koerselementen (geloofsgemeenschappen, iederal en maatschappelijke betrokkenheid) en de onderlinge relatie hiervan.

De programmagroep bestaat uit Jan Zwart en Diederick Stoel (proceseigenaren) en Dick Slok (procescommunicatie)

Het proces

Eind augustus 2021 zijn we met 'Zichtbaar bewegen' van start gegaan. Een aantal veranderingen zijn ingegaan met Pasen 2022. En ook ná Pasen blijven we zichtbaar bewegen.