Zichtbaar bewegen

Eind juni 2021 deelde het bestuur met de leden en sympathisanten van het genootschap dat we een nieuw besturings- en organisatiemodel zoeken. Omdat we meer nadruk willen leggen op het zijn van een beweging van mensen die liefdevol willen leven. Met autonomie, initiatief en eigenaarschap van deelnemers en toekomstbestendigheid van ons gedachtegoed. Hoe we ons organiseren moet dienstbaar zijn aan deze beweging.

Met het programma Zichtbaar bewegen willen we het werk beter verdelen en bereiken dat meer mensen zich uitgenodigd voelen mee te werken aan ons ideaal. Eenieder op zijn of haar manier in de tijd die er is. Samen werken aan betekenisvol leven van ieder persoonlijk en aan een menswaardige wereld. In liefde.

Op deze pagina’s vind je actuele informatie over het waarom, hoe, wat en wanneer van het programma Zichtbaar bewegen.

Actueel

Sinds Pasen zijn diverse werkgroepen aan de slag geweest. Op dit moment zijn de nieuwe statuten bijna klaar en start het sollicitatietraject voor een nieuwe voorzitter.

Lees meer over waar we staan »

Vragen?

Heb je een vraag over het programma Zichtbaar bewegen? Stuur dan een mail naar bewegen@apgen.nl.