Ledenjournaal

Laatste update: 3 april 2023

Met het journaal 'Nog even dit…' houden we je op de hoogte van het proces 'Zichtbaar bewegen'; we gaan in op het waarom van de veranderingen en nemen je mee in de stappen die al gezet zijn.

April 2023

In 2021 startte het programma Zichtbaar bewegen. Er gingen toen verschillende werkgroepen aan de slag. Intussen zijn de meeste werkzaamheden afgerond. In deze aflevering zetten we de resultaten voor je op een rij.

Maart 2023

Op maandag 3 april heeft Annemieke Floor-Schreudering officieel de plaats van voorzitter van het bestuur overgenomen van Bert Wiegman. De nieuwe statuten passeerden bij de notaris en het nieuwe bestuur is van start gegaan. Ook is er in deze aflevering aandacht voor de ledenparticipatie. En wordt verteld hoe je hieraan mee kunt doen.

Januari 2023

Tijdens de nieuwjaarsdienst van 15 januari kwam het verschillende keren voorbij: we zijn een beweging. Maar, waarom maken we deze beweging? Wat willen we ermee bereiken? Voor een compleet beeld kijken we nog eens terug naar eerdere uitzendingen.

December 2022

In deze uitzending informeren we je over de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur en over de voorgangersconferentie.

November 2022

Na Pasen zijn binnen het programma Zichtbaar Bewegen verschillende werkgroepen aan de slag gegaan. In dit journaal informeren we je over de uitkomsten van de werkgroepen die bezig zijn met het opstellen van nieuwe statuten en met de uitwerking van een nieuw bestuursmodel.

Juni 2022

In deze aflevering kijken we naar de stand van zaken van het proces Zichtbaar bewegen en naar de taken waarmee broeder Bert Wiegman zich bezighoudt de komende maanden.

April 2022

'Nog even dit …' is vernieuwd en brengt je in 2:44 minuten weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het genootschap.

Februari 2022

In de vijfde aflevering van ‘Nog even dit…’ komen leden, voorgangers en districtvoorgangers aan het woord over de verschillende organisatievormen van gemeenschappen die ontstaan.

© Apostolisch Genootschap 2022

Januari 2022

In de vierde aflevering van ‘Nog even dit…’ komen leden, niet-leden, sympathisanten en medewerkers aan het woord over de rol van de apostel.

© Apostolisch Genootschap 2022

December 2021 

In de derde aflevering van ‘Nog even dit…’ enkele reacties van voorgangers op de voorgangersconferentie, een toelichting op waar we staan met Zichtbaar Bewegen en twee leden over hun beeld van de toekomst van het genootschap.

Laat je verrassen en bekijk deze speciale Sinterklaassurprise.

© Apostolisch Genootschap 2021

November 2021

In de tweede aflevering van 'Nog even dit…' informeren we je over de bestuursvergadering van 14 oktober. Ook staan we stil bij de 'stoel van de toekomst' en buigen we ons over de vraag hoe je leden en sympathisanten meer bij de ontwikkelingen in het genootschap zou kunnen betrekken.

© Apostolisch Genootschap 2021

Oktober 2021

In dit journaal verwijst br. Wiegman naar het filmpje van De Put, dat de visie op het  genootschap verduidelijkt. Bekijk dit filmpje hier »

© Apostolisch Genootschap 2021