Tijdlijn

Laatste update: 1 februari 2023

Eind augustus 2021 zijn we met 'zichtbaar bewegen' van start gegaan. Met Pasen 2022 zijn met de aanstelling van twee eindverantwoordelijk voorgangers en de scheiding van het bestuursvoorzitterschap en geestelijke verzorging, de eerste zichtbare veranderingen ingegaan.

Nu werken we onder andere aan nieuwe statuten en een nieuwe bestuurssamenstelling. Naar verwachting treedt in april 2023 een nieuw bestuur aan. Dit is de grove planning:

November 2022

 • De nieuwe statuten zijn gereed;
 • een nieuwe manier van besturen is uitgewerkt;
 • we starten met de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter als opvolger van de huidige bestuursvoorzitter Bert Wiegman.

December 2022

 • De visie op besturing en toezicht (met daarin afspraken over good governance) en de reglementen over de Raad van Toezicht, het bestuur, de geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers, behorende bij de nieuwe statuten, zijn klaar;
 • er is duidelijkheid over de aandachtsgebieden van het nieuwe uitvoerende bestuur;
 • manieren van hoe gemeenschappen zich organiseren en onderling samenwerken zijn verzameld in een informatiesysteem;
 • er is een goed beeld over gewenste ondersteuningsbehoeften van gemeenschappen;
 • medewerkers van de landelijke organisatie, inclusief de districtsvoorgangers, werken samen in expertiseteams en kernteams waarbij zij de zingevingsbehoeften van leden en andere liefhebbers van het gedachtegoed steeds voor ogen houden door hen te betrekken of dingen bij hen te toetsen.

April 2023

 • Annemieke Floor-Schreudering is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter.

Mei 2023

 • benoeming Maarten-Jan de Groot tot bestuurslid Operationele zaken en Robert van der Woude tot bestuurslid Financiën.

En verder

 • er is een helder verhaal over mogelijkheden van organiseren en onderlinge samenwerking van gemeenschappen;
 • onderzoek naar en advies over vormen van ledenparticipatie wordt afgerond.

Even terugkijken?

Deze stappen hebben we vanaf de zomer 2021 tot Pasen 2022 gezet: