Veelgestelde vragen over zichtbaar bewegen

Laatste update: 19 januari 2022

De vragen (en antwoorden) over Zichtbaar bewegen hebben we op een rij gezet.

Waarom zijn deze veranderingen nodig?

We vinden dat er voor een duurzame waardiger wereld plekken nodig zijn waar mensen elkaar ontmoeten, troosten, bemoedigen en inspireren om bewust en liefdevol te leven (zie het beeld van ‘De Put’, dat we lieten zien bij de laatste paassamenkomst)

Daarbij zien we dat mensen in de samenleving, dus ook in ons genootschap, over alles mee willen denken. Dat vraagt om ruimte voor de mensen die het genootschap van de toekomst vormen, en een andere aansturing dan we nu hebben. Van lokale gemeenschappen én de landelijke organisatie. Zodat mensen in beweging blijven voor ons ideaal en dit ook steeds weer (en meer) mensen aantrekt.

Waarom juist nu?

We zijn hier al lang mee bezig: denk aan ‘Focus’ (2007-2008) en ‘Zichtbaar in Beweging’ (2014-2017), waarin veel is opgehaald bij leden en stappen zijn gezet naar meer openheid en continuïteit.

Onze meerjarenvisie 2017-2022 is verlengd tot 2024: door het versterken van lokale gemeenschappen, regionaal ontmoetingen voor zingeving en levenskunst aan te bieden via iederal en landelijke onze maatschappelijke betrokkenheid zichtbaarder te maken.

De behoefte aan meer zelfstandigheid van gemeenschappen en persoonlijker vormen van invulling van het apostolisch-zijn groeide mede door corona sneller dan voorzien. Om toekomstbestendig te blijven, willen we daar nu op inspelen.

Waarom zo snel?

De reacties van leden/sympathisanten op de paasvergadering 2020 maakten duidelijk dat onder andere de rol van de apostel, zelfstandigheid van gemeenschappen en invloed van de leden velen bezighouden. Uitstel of vertraging hebben niet langer zin: we willen als levensbeschouwing bij de tijd blijven.

Wat is de verwachte uitkomst?

In grote lijnen ontstaat al het beeld van een scheiding tussen besturing van de organisatie en geestelijke verzorging, zowel landelijk als lokaal. We moeten hierover op enig moment een besluit nemen, maar we zullen deze uitkomst heel serieus overwegen. 

Hoe kan ik meedoen?

Meedenken kan altijd door je reactie aan ons te mailen: stuur deze aan bewegen@apgen.nl