Waar we staan

Laatste update: 18 april 2023


Programma Zichtbaar bewegen

apgen-zichtbaar-bewegen-pasen-2022.jpg

De opvolging van de apostel door twee eindverantwoordelijk voorgangers met Pasen 2022 (foto hierboven) was een belangrijke eerste stap naar een toekomstbestendige religieus-humanistische beweging. Sindsdien zijn binnen het programma Zichtbaar Bewegen werkgroepen aan de slag gegaan met:

  • het opstellen van nieuwe statuten en bijbehorende reglementen;
  • de uitwerking van een nieuw bestuursmodel;
  • het in kaart brengen van hoe gemeenschappen zich organiseren en onderling samenwerken;
  • inzicht verkrijgen in de ondersteuningsbehoeften van gemeenschappen;
  • een andere werkwijze van de landelijke organisatie waarbij meer verbinding en samenwerking is met en ruimte is voor degenen die actief betrokken willen zijn bij het genootschap.

Op 3 april 2023 is een volgende stap gezet met de benoeming van Annemieke Floor als bestuursvoorzitter. Zij volgt Bert Wiegman op die deze functie twaalf jaar heeft vervuld. 

Lees meer ...