Waar we staan

Laatste update: 17 november 2022


Programma Zichtbaar bewegen

apgen-zichtbaar-bewegen-pasen-2022.jpg

De opvolging van de apostel door twee eindverantwoordelijk voorgangers met Pasen 2022 was een belangrijke eerste stap naar een toekomstbestendige religieus-humanistische beweging. Sindsdien zijn binnen het programma Zichtbaar Bewegen werkgroepen aan de slag gegaan met:

  • het opstellen van nieuwe statuten en bijbehorende reglementen;
  • de uitwerking van een nieuw bestuursmodel;
  • het in kaart brengen van hoe gemeenschappen zich organiseren en onderling samenwerken;
  • inzicht verkrijgen in de ondersteuningsbehoeften van gemeenschappen;
  • een andere werkwijze van de landelijke organisatie waarbij meer verbinding en samenwerking is met en ruimte is voor degenen die actief betrokken willen zijn bij het genootschap.

Het derde en vierde punt komen ook aan bod op de voorgangerconferentie van 19 november 2022. Deze staat in het teken van de veranderende rol van de voorgangers en andere geestelijke verzorgers, de ondersteuningsbehoefte van gemeenschappen en hun ontwikkelkansen.

De eerstvolgende zichtbare stap is het zoeken en aanstellen van een nieuwe bestuursvoorzitter als opvolger van de huidige bestuursvoorzitter Bert Wiegman.