Gezocht: 2 nieuwe leden van de Raad van Toezicht

Wie zijn wij, wat doen we?

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur van het Apostolisch Genootschap en de uitvoering daarvan. De raad luistert, vraagt, spiegelt, adviseert en controleert. Bij alle plannen en projecten stelt ze vragen als:

 • Is de toekomst van het genootschap gewaarborgd?
 • Wordt er zorgvuldig omgegaan met de liefdesaanbiedingen en het vermogen?
 • Past het bij de doelstelling en het geloofsverhaal?
 • Komt het ten goede aan de lidmaten, aan de wereld?

De leden van de RvT handelen altijd in het belang van de doelstelling van het genootschap, zonder opdracht van derden en onafhankelijk van bijkomstige belangen. De raad bestaat uit vijf leden en is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten met inachtneming van spreiding van achtergrond, ervaring en expertise. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de RvT wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

Wie zoeken we?

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn, zijn we met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar twee nieuwe leden met voldoende tijd voor een periode van vijf jaar op een vrijwillige basis (geen financiële vergoeding). Houd rekening met ongeveer 16 uur per kwartaal. Eén is lid van het Apostolisch Genootschap, het andere lid niet. We verwachten hiervan dat hij/zij nieuwe inzichten brengt en voorkomt dat we onze eigen blinde vlekken niet zien.

De kandidaten:

 • zijn enthousiast en onderschrijven de grondslag van ons geloof, zowel het religieuze als het humanistische aspect;
 • stellen zich onafhankelijk en kritisch op;
 • bezitten het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de lange ontwikkellijnen voor de continuïteit van het genootschap en haar doelstelling;
 • kunnen advies en toezicht in teamverband uitoefenen;
 • zijn integer en communicatief vaardig;
 • hebben een besef van verantwoording en rechtvaardigheid, zeker als het gaat om de belangen van de leden en werknemers van het genootschap en degenen die van de diensten van het genootschap gebruikmaken.

Voor het invullen van de specifieke expertises binnen de raad zijn we op zoek naar:

 • Juridische kennis, om te helpen garanderen dat het genootschap zich binnen de wettelijke kaders ontwikkeld.
 • Ervaring met HR van een dienstenorganisatie en kijk op een vrijwilligersorganisatie waarin ieders talent tot zijn recht mag komen.
 • Kijk op besturen dan wel bestuurlijke ervaring.
 • In verband met de balans in de man-/vrouw verhouding gaat de voorkeur uit naar minimaal één vrouwelijke kandidaat.
 • Voor de apostolische kandidaat vormt ervaring als voorganger van een gemeenschap een welkome aanvulling.

Interesse?

U kunt t/m 30 oktober 2020 reageren met een email aan rvt@apgen.nl o.v.v. vacature RvT.
Eventuele vragen over deze vacature kunt u ook via dit e-mailadres naar ons toe sturen.