Feestdagen


We vieren onder andere Pasen, Pinksteren en Kerstmis. We voelen ons daardoor verbonden met elkaar en eeuwenoude verhalen. Het zijn bij uitstek vieringen om los te komen van de hectiek van het leven. Ze geven rust en ruimte om ons nog eens te bezinnen op wie we willen zijn.

Wil je een van de vieringen bezoeken? Je bent van harte welkom. Zoek een ontmoetingsplaats bij jou in de buurt en check de aanvangstijden.

Pasen

Pasen is van oudsher een feest van bevrijding, dankbaarheid en een nieuw begin. Dat is voor apostolischen nog steeds de essentie van Pasen. Een feest van je opnieuw van harte aan het leven verbinden, met alles erop en eraan. Dat vraagt soms moed.

Pasen staat ook in het teken van een landelijke bijeenkomst. Apostolischen die betrokken zijn bij de geestelijke verzorging, komen samen om hun geloof in het apostolische gedachtegoed te vernieuwen. De bijeenkomst versterkt het gevoel van verbondenheid met de wereld en de verantwoordelijkheid die we hiervoor voelen.

Stille Week

De week voor Pasen, de Stille Week, loopt van Palmzondag tot Stille Zaterdag. In deze week vond het Laatste Avondmaal plaats. Jezus deelde brood en wijn met zijn discipelen. Zonder nadrukkelijk hiernaar te verwijzen, gebruiken apostolischen bij de rondgang nog steeds brood en wijn. Dat verbindt ons met deze geschiedenis.

Goede Vrijdag is de dag van de kruisiging. Lijden is een ongewenste gast in het leven die we het liefst willen negeren. Maar lijden is onderdeel van het leven, we kunnen niet alles oplossen. Of lijden nu zin heeft of niet, het vraagt een antwoord.

Tijdens diverse samenkomsten herdenken we de zienswijze en levenshouding van Jezus. Het is een goede aanleiding na te denken over hoe we zijn levensinstelling in ons eigen leven kunnen waarmaken.

Pinksteren

In de eredienst op eerste pinksterdag staat het opnieuw ervaren van de passie voor ons ideaal centraal.

Pinksteren is een feest van bezieling en enthousiasme. We vieren ook dat we samen een gemeenschap vormen waar we inspiratie uit anderen ervaren.

Kerstmis

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus van Nazareth. Wij herdenken vooral de geboorte van een gezindheid. Een houding van onvoorwaardelijke naastenliefde die ook wij in praktijk willen brengen.

Kerstavond is traditiegetrouw voor de kerstwijding, een bezinnende bijeenkomst. Leden van de gemeenschap spreken een overdenking uit. Deze bestaat uit teksten en gedichten en wordt aangevuld met muziek en beeld.

Op eerste kerstdag is er een kerstdienst. Hier staan we stil bij de geboorte van Jezus en de opdracht die we hierin voor onszelf zien.

Vaak is er op of rond de kerstdagen ook een musicaluitvoering. Hierin geven kinderen een voorstelling over een thema dat gerelateerd is aan de kerstgedachte, bijvoorbeeld vriendschap, samenleven of tolerantie.

Oud en Nieuw

Tijdens de oudejaarsdienst kijken we terug op het afgelopen jaar, zowel binnen de gemeenschap als in de samenleving. In een herdenkingsmoment noemt de voorganger de namen van gemeenschapsleden die dat jaar zijn overleden.

De dienst wordt gehouden in de week voor de jaarwisseling.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren